Grigorij Petrovics Grabovoj életrajza

Grigorij Petrovics Grabovoj az információs teremtő terület felfedezője. A tudományok doktora, akadémikus. Grabovoj Grigorij Petrovics 1963. november 14-én született (II – ОГ № 463794 számú születési anyakönyvi kivonat) a Kazah SZSZK Csimkenti terület Kirovi járásának Kirovszkij (Bagara falu) településén. Kirovszkij települést 1997 óta Aszikátának hívják.

A Taskenti Állami Egyetem Alkalmazott Matematikai és Gépészmérnöki Karán szerzett mérnöki diplomát. Rendelkezik középfokú egészségügyi végzettséggel: „segédorvos” (hasonlítható a hazai mentőstiszti végzettséghez) szakképzettséggel, általános orvosi szakirányon. Grigorij P. Grabovoj katasztrófáktól és betegségektől ment meg embereket azzal, hogy alkalmazza saját tisztánlátói és előrejelzői irányítói képességeit, és terjeszti Grigorij Grabovoj szerzői Tanításait. Grigorij Petrovics Grabovoj irányító előrejelzéseinek bizonyítékait számos állami szervezet és magánszemély igazolja. 1998-ban a Szopricsasztnoszty kiadó háromkötetes könyvet adott ki Grigorij Petrovics Grabovoj jegyzőkönyvekbe foglalt munkáinak eredményeiből Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja című könyvet («Практика управления. Путь спасения»). A háromkötetes könyv bemutatja mindazon bizonyítékokat, amelyek alátámasztják, hogy a Grigorij Petrovics Grabovoj tisztánlátása révén kapott irányítói előrejelzései 100%-ban helytállóak voltak. Tartalmazza továbbá a Grigorij Grabovoj által végzett materializációk és dematerializációk, teljes szöveti regenerációk bizonyítékait. Közli az ENSZ-ben hitelesített jegyzőkönyveket, amelyek azt bizonyítják, hogy Grigorij Petrovics Grabovoj tanítja a helyzetek irányításáról és az egészség helyreállításáról szóló Tanításaiban leírt technológiákat.

Szemtanúk tanúvallomásai szerint bármely stádiumban lévő rákbetegséget meggyógyított: https://fenomengpg9.wordpress.com/2015/05/04/svidetelstvo-antipovoy-g-s/ ,

https://fenomengpg9.wordpress.com/2014/06/15/свидетельство-мушкурдиане/  ,

Свидетельство Буза Владимира Георгиевича

Grigorij Grabovoj extraszenzoriális diagnosztikát és előrejelzést végzett a hibák, meghibásodások vagy a műszaki működési feltételektől való eltérések megjelenéséről repülőgépek és más berendezések fő rendszereiben és elemeiben, amivel embereket mentett meg. Ezek 100%-ban beigazolódak. Ez a hivatkozás Grigorij Grabovoj eredményeinek jegyzőkönyveit tartalmazó Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja című háromkötetes könyvének első kötetére mutat:

Практика управления. Путь спасения.т.1 Издательство Сопричастность.

2004-ben a Vesz Lapkiadó megjelentette V. J. Tihoplav és T.Sz. Tihoplav neves írók Találkozásunk Grabovojjal című könyvét (ISBN: 5-9573-0382-8), amelyben a következőket írták Grigorij Petrovics Grabovojról:

„A kisfiú nagyon tisztán látta ebben az áramlásban a földgolyót, amely először kétszer-háromszor megrándult és gyorsan gurult, egyre nagyobb sebességgel.

Ez a hároméves gyermek, az udvaron a szőlőlugas mellett állva, megmentette a Világot egy közelgő katasztrófától: akaratának nagyfokú összpontosításával visszahelyezte azt a helyére.

Egyik alkalommal a tisztánlátás segített Grisának megmenteni barátját, Szása Miszalidit.

– A srácokkal úszni indultunk a régi helyre, és ő úgy döntött, hogy itt megmártózik. Szóltam neki: Nem tudsz úszni, ne menj! – Mindannyian mentünk tovább, de ő fogta magát és beugrott a csatornába. A töltés mögött nem láttuk őt, de én tisztánlátásommal láttam, hogy fuldoklik, buborékok jöttek fel a vízen. Rohantam és kihúztam a csatornából.

Egyébként már egyetemre jártam, amikor hazajött Görögországból (ott egy menő üzletember), beugrott hozzánk, és felidézte ezt a jelentet, meghívott Görögországba, azt mondta, hogy az életével tartozik nekem.”

Ljubov Dobrota újságíró, Kazahsztánban a hivatalos információk fő forrásának számító Kazahsztan Pravda (www.kazpravda.kz) napilap saját tudósítója meglátogatta Grigorij Grabovoj szülőházát. A Kazahsztan Pravda 2004. december 10-i számában A simkenti látnok című cikkében Ljubov Dobrota a következőket írta:

„Aszikata település csaknem szélén, egy kis csendes utcában áll egy szépen rendben tartott ház, ahol Grigorij Grabovoj édesanyja, a hetvenéves Ljudmila Iljinyicsna lakik. Ide vitték haza kis Grigorijt 1963 őszén a területi szülészetről.

– Nemesi családból származunk – mondja Ljudmila Iljinyicsna. – Édesanyám 1893-ban született Kazahsztánban, bevándorló családban. Akkoriban Kaplanbekben éltünk. Birtokunkon most egy szakközépiskola van. Édesanyám a karján velem elment Taskentbe, hogy meglátogasson egy ismerős papot a katonai székesegyházban. Nagyon jámbor asszony volt, gyönyörű hangja volt, énekelt a templomi kórusban és közben a gimnáziumban tanult. Nagyon művelt asszony volt, és az, hogy a gyermekeim ilyen tanult emberek lettek, az ő érdeme.

–  Grigorij? Grabovoj? Bizonyára, emlékszünk rá, ő a legjobb tanítványunk – hangzott mindenhonnan, és a Zsenyisz gimnázium tanári szobája azonnal méhkassá változott. Grigorij akkor került ide, a Gorkij iskola kilencedik osztályába, amikor befejezte a nyolcévfolyamos Abaj iskolát, amely közelebb volt otthonához.

Ljudmila Szaltajeva osztályfőnöke megőrizte azt a kérdőívet, amelyet Grigorij a tizedik osztályban töltött ki, közvetlenül az érettségi előtt. Az osztályfőnök csak szuperlatívuszokban jellemzi tanítványát.

Valahogy az állami rendszerről beszélgettek. A szocializmusról, kommunizmusról volt szó, amikor Grisa azt mondta, hogy hamarosan minden megváltozik, minden másképpen lesz az országban. Még meg is ijedtünk: „Ugyan miről beszélsz? Háború lesz? Talán olyan rosszul élünk?”. Aztán folytatta: „Nagy átrendeződés előtt állunk. Közülünk sokan nem is itt fognak élni, el fognak menni, és te, Róza, egy messzi országba költözöl.”

Roza Szavidi most valóban Görögországban él. Grigorij sok osztálytársa is kivándorolt.

A húszéves érettségi találkozón csak a végzősök fele volt ott. Grabovoj nem tudott eljönni. Ezen az emlékezetes találkozón egyre többet beszéltek Grigorijról. Az osztálytársak felidézték iskolai életük eseményeit, és csodálkoztak, hogy nem jöttek rá akkor, hogy Grisájuk rendkívüli ember. Minden iskolai jóslata apróságnak és jelentéktelennek tűnt akkoriban, véletlenek láncolataként fogták fel: azt is, hogy az egyik osztálytársának tornaórán eltörött karja, azt is, hogy a Szovjetunió összeomlott, és azt is, az iskolai kosárlabdacsapat győzött. Most mindent egészen másképp érzékelnek.

–  Mindig jósolt nekem – csatlakozik a beszélgetéshez Valentina Petrovna. – És mindig minden valóra vált.”

Grigorij Grabovoj legalább öt alkalommal megmentette az emberiséget a pusztulástól.

Először akkor, amikor extraszenzoriális diagnosztikával és előrejelzéssel mérte fel, szakértői vélemény szerint 100%-os pontossággal, a repülőgépek állapotát, és a Szopricsasztnoszty kiadónál 1995-ben Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja című háromkötetes könyvében közzétette a jegyzőkönyvekben rögzített az eredményeket. Ezek a munkák bizonyítják, hogy még a külső véletlen tényezők, például a repülőgép hajtóművébe becsapódó madár hatásait is képes előrejelezni. (Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja – Moszkva, Szopricsasztnoszty Kiadó, 1998, 124. o.) Bármilyen ember alkotta technológia, kibernetikus rendszer kizárólag korábbi adatokra épül, és nem képes figyelembe venni a véletlen tényezőket. Grigorij  Grabovoj azt bizonyította, hogy az emberiség képes előre jelezni a technika fejlődését és működését, és ez azt jelenti, hogy képes örökké élni és fejlődni. Ez az emberiség megmentésével egyenlő, hiszen megfosztja fegyverüktől azokat, akik úgy gondolják, hogy az emberiség pusztulásra van ítélve az ember alkotta technológiák és kibernetikai rendszerek rohamos fejlődése miatt, amelyek kikerülhetnek az ember irányítása alól.

A megmentés második esetét a Rosszijszkaja gazeta című lap 1998. január 30-i, 18. (1878.) száma írta meg a Csendes szenzáció rovatban a Katasztrófák holnaptól elmaradnak címmel. https://self-defense-legal.com/ru/katastrofy-na-zavtra-otmenyayutsya/ A cikk hivatkozik arra a legmagasabb állami szinten igazolt tényre, hogy Grigorij Grabovoj felfedezett egy hibát a bulgáriai kozloduji atomerőműben, amely csernobili balesetnél sokkal nagyobb balesetet okozhatott volna. Az atomerőmű Grigorij Grabovoj által elvégzett extraszenzoriális diagnosztikája, amelyről a bolgár sajtó beszámolt, és amelyet az atomerőmű személyzetével közöltek, azt eredményezte, hogy a föld nem vált porfelhővé.

Harmadszor: 2002-ben Variant upravlenyija PROGNOZ (az előrejelzői irányítás lehetősége) című folyóirat nyomtatott kiadásának 2002. áprilisi, 4. (5.) számának 3. oldalán megjelent Eurázsia és a vírusok című cikk közli Grigorij Grabovoj koronavírusról szóló irányítói védelmi előrejelzését, amelyben tájékoztatást ad arról, hogy milyen intézkedéseket kell tenni a vírusmutációk elleni védekezés és az emberek megmentése érdekében a PRK-1U eszköz előkészítésével a vírus terjedésének megakadályozására. A Variant upravlenyija PROGNOZ című újságot Grigorij Grabovoj alapította saját alapítványán keresztül; a lap be van jegyezve az Orosz Föderáció Sajtó-, TV- és Rádióműsor- és Tömegkommunikációs Minisztériuma nyilvántartásában. A 2001. október 31-én kelt nyilvántartásba vételről szóló okirat száma: PI 77-11028.

(https://vuprognoz2002.wordpress.com/2020/04/10/variant-upravleniya-prognoz/).

Ez bizonyítja, hogy fel lehet készülni az emberiséget fenyegető virológiai és általában véve minden, probléma elleni védekezésre. Az előrejelzés teljes mértékben beigazolódott. Ez egyenlő az emberiség megmentésével.

Negyedszer: a DRUGG politikai párt Szervezőbizottságának regisztrációjával kapcsolatos tevékenység. Grigorij Grabovoj a DRUGG politikai párt Programjának szerzője. A Program elfogadását a DRUGG politikai párt 2006. 03. 17-én tartott alakuló kongresszusának valamennyi résztvevője megszavazta. A DRUGG politikai párt programja megakadályozza a nukleáris eszközök Oroszország elleni bevetésére vonatkozó kritériumok szintjének csökkentését, és ennek következtében a válaszlépés hiányát. Ez meggátolja egy globális atomháború kitörését. A Program megállapítja, hogy Grigorij Grabovoj negyedszerre mentette meg a világot a pusztulástól.

A DRUGG politikai párt Programjának 10. pontjában a következő áll: „A világ országainak egyesítése minden fegyver semlegesítése és a fegyverhasználat okainak megszüntetése érdekében. A világ összes országának egyesítése minden ember örökkévaló alkotó és boldog fejlődéséért”.

Grigorij Grabovoj hivatalos nyilatkozata szerint a DRUGG politikai párt tevékenységének megszűnése óta politikai tevékenységet nem folytat, de a DRUGG párt Alapító okirata lehetőséget teremt a békés fejlődés irányainak rögzítésére.

A jelenlegi körülmények között, amikor az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) 2022. október 13-i határozata[1] szerint a PACE Oroszország jelenlegi politikai pártjait egyhangúlag „terrorizmus támogatóinak” nyilvánította, fontos, hogy ne becsüljük le azt a tényt, hogy az oroszországi jogszabályok lehetővé tették egy olyan párt működését, mint például a DRUGG, amely Programjában a fejlődés alkotó, békés irányát jelöli ki. Ennek a ténynek a lekicsinylése csökkenti a nukleáris fegyverek Oroszország ellen történő bevetésének küszöbét. Oroszországnak megvan a lehetősége arra, hogy nukleáris fegyverek bevetésével vágjon vissza. A globális atomháború lehetősége az emberiség jelentős részét fenyegeti.

Ötödik alkalom: Grigorij Grabovoj megalkotta A megmentésről és a harmonikus fejlődésről című szerzői Tanítását, amely megvalósíthatóvá teszi a mindenki megmentésének technológiáit és az örök élet mindenki számára történő biztosítását. Grigorij Grabovoj Tanításának hatékonyságát Grigorij Grabovoj eredményeiről készült jegyzőkönyvek bizonyítják, amelyeket Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja című könyv, 1.,2. és 3. kötetében jelentek meg (https://worksgrigorigrabovoi.wordpress.com/praktika-upravleniya-put-spaseniya/).

Bizonyítják továbbá Grigorij Grabovoj tanítási programjai (https://www.grigori-grabovoi.world/images/education/training_program_on_the_teachings_of_grigori-grabovoi_v.20220218.pdf ), a Grigorij Grabovoj tanítványai által elért eredmények jegyzőkönyvei, melyek Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja című könyv 4.,5. és 6. kötetében jelentek meg (https://worksgrigorigrabovoi.wordpress.com/), és a tudományos publikációk (link a honlapon, ahol a közzé van téve a Az információs terület létrehozásának alkalmazott struktúrái című munka https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации ;

a cikk Elektronnaja Tehnologija (Elektronikus technológiák) című folyóiratban megjelent változata (https://licenzija8.wordpress.com/science/.). Elérhetők Grigorij Grabovoj találmányi szabadalmai (szabadalmak linkje „A katasztrófák megelőzésének módszere és a megvalósításhoz szükséges készülék” és „Információátvitel rendszere” (https://licenzija8.wordpress.com/patents/), számos közzétett szakértői vélemény, amelyek szintén bizonyítják Grigorij Grabovoj Tanításának hatékonyságát (https://self-defense-legal.com/ru/ekspertizy-po-proizvedeniyam/) .

A középiskola sikeres elvégzése után 1980-ban Grigorij Taskentbe ment, ahol beadta jelentkezését a Taskenti Állami Lenin Egyetemre. Grigorijnak több mint 4,9 volt a bizonyítványa, egy négyese volt, és ez lehetővé tette, hogy egy kísérlet keretében csak két felvételi vizsgát tegyen ahhoz, hogy bejusson az egyetemre.

Grigorij Grabovoj sikeres írásbeli vizsgát tett matematikából, és elment a szóbeli vizsgára. A matematikatanár a hiperbolikus szinusz exponenciális kifejezéséről szóló feladatot adta, amelynek megoldási módszereit, mint később kiderült, csak az egyetem első évfolyamának végén tanulták, és azt mondta: „Két perc múlva indulok ebédelni. Ha nem végez addig, magára vessen”. Grigorij Grabovoj azonnal megírta a feladat megoldását, és odament a tanárhoz, hátulról közelítve. Tisztánlátás révén megértette, hogy hátulról kell odamennie. A tanár előtt ott volt egy könyv a válaszokkal, és Grigorij Grabovoj válasza ugyanaz volt, mint ami a könyvben állt.

Miután 1980-ban sikeresen letette a felvételi vizsgákat, Grigorij Grabovoj 16 évesen beiratkozott a Taskenti Lenin Állami Egyetem (TASHU) Matematikai és Gépészmérnöki Karára (ma az Üzbegisztáni Mirzo Ulug Bég Állami Egyetem) (https://nuu.uz/ru/).

Az egyetemen Grigorij Grabovoj eredményesen tanult: a felsőbb matematika területéhez tartozó egyenletekre azonnal pontos válaszokat adott, és a levezetéseket, ha szükség volt rájuk, később kereste ki.

A jegyzőkönyvek gyűjteményében, Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja című könyv második kötetében található Konsztantyin Rumjancev, Grigorij Grabovoj évfolyamtársának nyilatkozata, aki ezt írja: ”Jelen nyilatkozatommal tanúsítom, hogy tanúja voltam Grigorij Petrovics Grabovoj extraszensz képességei megnyilvánulásának a taskenti egyetemen folytatott tanulmányai során. Az előadó, Gegel Galina Nyikolajevna docens sokszor az egész csoport előtt a matematikai elemzéssel kapcsolatos dolgozatok javítása után csodálkozását fejezte ki Grigorij Petrovics Grabovoj munkái felett, aki a feladatokra azonnal helyes válaszokat írt, anélkül, hogy a levezetéseket elkészítette volna. (2. kötet 373. oldal).

1986-ban Grigorij Grabovoj elvégezte a Taskenti Állami Egyetem Alkalmazott Matematikai és Gépészmérnöki Karán a „mechanika” szakirány összes évfolyamát. Az Állami Vizsgabizottság 1986. június 30-i határozata alapján „mérnök” minősítést szerzett, és megkapta az HB 941085 számú diplomát.

Gépészmérnök-képzés a Szovjetunióban az egyetemek matematikai és gépészmérnöki karán folyt, akárcsak napjainkban is.

A mechanika oktatása magában foglalja mind az alaptudományt (mozgástan), mind annak gyakorlati alkalmazását (gépészet), a gépészmérnökök ezért foglalkozhatnak kutatással és fejlesztéssel egyaránt.

A gépészmérnökök a következő területeken végzik tevékenységüket: matematikai módszerek és számítógépes technológiák; folyamatok és tárgyak matematikai modelljeinek kidolgozása; a mechanika problémáinak megoldására szolgáló hatékony matematikai módszerek fejlesztése; a programirányítási, kutatási, tervezési, üzemeltetési és irányítási tevékenységek biztosítása. A szovjet időkben az egyetem végzőse tanárként dolgozhatott az intézetben. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/1.htm

Az egyetem elvégzése után Grigorij Grabovojt az Általános Gépipari Minisztérium Taskenti Tervezőirodájába osztották be dolgozni, ahol az űrtechnológiákat fejlesztésével és tesztelésével foglalkoztak.

Grigorij Grabovoj 1986. szeptember 23-tól 1991. december 17-ig az Általános Gépipari Minisztérium Taskenti Tervezőirodájában dolgozott, mint matematikus-mérnök űrtechnikai műszertervezési területen.

Grabovoj munkahelyén kezdettől fogva meglepte a kollégáit azzal, hogy elképesztően pontos előrejelzéseket adott a technológiai folyamatok lehetséges nehézségeiről, a tervezőirodában kifejlesztett konstrukciók meghibásodásairól és hibáiról. Még a legapróbb részletek is egybeestek. A fizikai folyamatot, amelyet fizikai és matematikai modellre kellett átalakítani, majd programozással kvantitatív módon megoldani, azaz ki kellett dolgozni a kérdésre adandó választ, Grigorij Grabovoj három hónap helyett néhány nap alatt kiszámította tisztánlátó képességét használva. A Taskenti Állami Tervezőiroda fiatal szakembereinek konferenciáján a műholdak folyamatos vagy impulzus-periodikus lézersugárzással szembeni védelmének kérdésében tartott előadásával Grigorij Grabovoj első helyezést ért el. Ennek alapján a Taskenti Állami Tervezőirodából meghívták Kalinyingrádba (ma Koroljov város) az „Energia” Kutató és Termelő Vállalathoz (1994 óta „Energia” Rakéta- és Űrhajózási Vállalat; oroszul: Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева,), az Általános Gépipari Minisztérium szakembereinek és tudományos kutatóintézeteinek konferenciájára. Ezen a konferencián Grigorij Grabovoj az első helyet szerezte meg az első alkalommal létrehozott technológiákat alkalmazó innovatív munkák kategóriában. A konferencián tartott előadása alapján az eredményeket összefoglaló kiadvány készítése során felajánlották Grigorij Grabovojnak, hogy tudományos eredményei nagy jelentősége miatt haladéktalanul megvédhesse a fizikai és matematikai doktori disszertációját anélkül, hogy kandidátusi értekezését meg kellene védeni.

Egy idő után más állami szervezetek magas rangú vezetői is felfigyeltek a fiatalember tevékenységére, és javasolták, hogy képességeit hivatalos formában, kísérleti úton ellenőrizzék.

1991-1992-ben a világon elsőként Grigorij Petrovics Grabovoj az Üzbég Köztársaság Állami Légitársasága vezetőségének megbízásából több mint 360 extraszenzoriális diagnosztikai és állapot-előrejelzési feladatot végzett el 100 százalékos diagnosztikai és előrejelzési hatékonysággal, szigorú üzemi körülmények között. Az előrejelzéseket a Taskenti Rt., a 243. számú repülőgép-javító üzem és az Üzbég Köztársaság Állami Légitársasága repülésbiztonsági felügyelete alá tartozó repülőgép-állományon végezte, valamint ASCON vegyesvállalatnál, valamint a „Rampa” Külgazdasági Vállatnál végzett ellenőrzés során.

Grigorij Grabovoj 1991. december 18-tól 1992. május 9-ig az ASCON üzbég-amerikai vegyes vállalatnál dolgozott a légi járművek meghibásodásainak diagnosztikájáért felelős vezető mérnöki beosztásban.

Grigorij Grabovoj 1992. május 9-től 1993. december 30-ig az Üzbég Köztársaság Állami Légitársaságánál dolgozott, mint a légi balesetek kivizsgálásával foglalkozó mérnök-ellenőr.  

1993. december 30-tól 1996. március 19-ig a „Rampa” Külgazdasági Vállatnál dolgozott vezérigazgatóként.

Grigorij Grabovoj ez alatt a viszonylag rövid idő alatt végzett munkájának eredményéről készült az az írásbeli nyilatkozat, amelyet az Üzbég Köztársaság Állami Légitársasága vezérigazgatója, a mérnök-információs központ vezetője és más szakértők írtak alá, és amelyben a következő áll: „A G. P. Grabovoj a repülési berendezések és technológiai folyamatok extraszenzoriális diagnosztikája terén végzett munkáját negyven hiteles dokumentumban és jegyzőkönyvben rögzítettük. A kísérleti feltételek tisztasága biztosított volt. Az elvégzett kísérletek állandó tanúiként megerősítjük Grigorij Grabovoj technikák és technológiai folyamatok vonatkozásában végzett extraszenzoriális diagnosztikájának 100%-os pontosságát. A bizottság úgy ítéli meg, hogy a kapott információk … megfelelnek a légitársaság igényeinek, és javasolja, hogy a jövőben használják fel a repülésbiztonság érdekében”.

(Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja, 1. kötet 32. lap, 32. lap (hátsó) oldala, 117. o. Szopricsasztnoszty Kiadó, 1998)

https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/06/1998_praktika-upravleniya.-put-spaseniya_izd.-soprichastnost_t.1.pdf

V.F. Balakirev az üzbég Polgári Légiközlekedési Igazgatóság vezető pilótája, repülésbiztonsági ellenőr, 1. osztályú pilóta, részt vett a csernobili atomerőműben 1986-ban bekövetkezett baleset következményeinek felszámolásában, tagja volt annak a szakértői bizottságnak, amelyet hivatalosan hoztak létre azért, hogy lefolytassa Grigorij Grabovojnak a repülőgépek diagnosztikája terén mutatott extraszenzoriális képességeinek ellenőrzését. Balakirev tanúsította, hogy „Grabovoj jelentős szakember az utas- és teherszállítás biztonságának biztosításában. Mivel ő a repülésbiztonsági felügyelő, Grigorij Grabovojt bevontam a légi balesetek kivizsgálásába. Grigorij Petrovics mindig hibátlanul megállapította a baleset okát”. (Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja, 1. kötet, 13. o.).

Vitalij Fjodorovics Balakirev úgy jellemezte Grigorij Grabovojt, mint egy egészen egyedülállóan éleselméjű személyiséget, akinek képességei és adottságai nemcsak a repülésben, hanem a tudomány, a technika, az oktatás, a vallás és az ország biztonságának más területein is hasznosak lehetnek.

Radik Valitov, a Taskenti Egyesített Repülőszázad Repüléstechnikai Bázisának mérnök-programozója szemtanúja volt Grigorij P. Grabovoj következő extraszenzoriális kísérletének: „1991 novemberében a jelenlétemben adtak át húsz hajlékonylemezt az extraszensz Grigorij Grabovojnak, hogy ellenőrizze vírus szempontjából. Miután Grabovoj vizuálisan megtekintette a lemezeket (azaz nem használt számítógépet vagy víruskeresésre szolgáló szoftvert, hanem pusztán szemrevételezte), ötöt azonosított vírussal fertőzöttként. A vírusfertőzött lemezek kiválasztása után egy másik kísérletet végeztek, amelyben a vírusokat egy vírusfertőzött fájlból Grabovoj úgy távolította el, hogy a fájlt átírta egy másik lemezre anélkül, hogy bármely ismert módszert alkalmazta volna. „…Úgy gondolom, hogy ez a kísérlet megerősítette azt, hogy Grigorij Petrovics Grabovoj rendelkezik extraszenzoriális képességgel, hogy az információ technikai hordozóin (hajlékonylemezeken) nagyon finom információ-energia kapcsolatokat fedezzen fel, és irányítsa az információ átírásának folyamatát, megszakítva ezzel a vírus információs áramlását. Ezek a képességek komoly információs környezetben, mesterséges zavarás (interferencia) fennállása esetén is alkalmazhatók. (Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja, 1. kötet, 165-166. o.).

Grigorij Grabovoj egyéb munkái mellett szakértőként dolgozott az Üzbég Köztársaság Állami Légitársasága Információs-Számítástechnikai Szolgáltató Központjában, ahol ezen időszak alatt bebizonyosodott, hogy extraszenzoriális módszerrel végzett diagnosztikája teljeskörűen igazolható.

A RAMPA Külgazdasági Társaság Grigorij Grabovoj vezérigazgató képviseletében szerződéseket kötött és munkákat végzett a repüléstechnikai diagnosztika területén. Elsősorban a ferganai repülőgépjavító üzemmel végezték el a munkát, ahová javításra szállították a repülőgépeket. Grigorij Petrovics elment az üzembe. Pontosan diagnosztizálta a repülőgépeket 25 méteres távolságból.

1994. január 07-én a RAMPA Külgazdasági Társaság Grigorij Grabovoj vezérigazgató képviseletében megállapodást írt alá az Üzbég Köztársaság Állami Légitársaságával (Uzbekiston Havo Jullari) G.M. Rafikov vezérigazgató képviseletében a légiközlekedés és üzemeltetés területén termelési, kereskedelmi és egyéb tevékenységek közös megvalósításáról és új információs technológiák bevezetéséról. A szerződés céljai és célkitűzései a következők voltak:

– A légiközlekedési berendezések új biztosítási módszereinek bevezetése és meghosszabbítása, tudományos-műszaki fejlesztések, a polgári légiközlekedési rendszer más légitársaságainak és vállalkozásainak tapasztalatainak hasznosítása, a nemzetközi polgári légiközlekedési szervezetek szabványainak és ajánlásainak alkalmazása a szerződésben részes felek gyakorlatában.

– A légiközlekedési szolgáltatási rendszer fejlesztése és tökéletesítése;

– Kiemelt tudományos tevékenységi területek fejlesztése, beleértve a légi közlekedésben alkalmazott nem hagyományos módszereket is. (Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja, 1. kötet, 208. lap, Szopricsasztnoszty Kiadó).

1994. június 29-én Az Üzbég Köztársaság Állami Légitársasága (Uzbekiston Havo Jullari) (a továbbiakban: Megbízó) Ganij Mazitovics Rafikov, vezérigazgató képviseletében, aki az Alapszabály alapján jár el, egyrészről, és a RAMPA Külgazdasági Vállalat (a továbbiakban: Megbízott) Grigorij Petrovics Grabovoj, vezérigazgató képviseletében, aki az Alapszabály alapján jár el, másrészről megállapodást kötöttek az alábbiakról:

„1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1.1. Grigorij Petrovics Grabovoj, extraszensz teljesíti a jelen szerződést.

1.2. Grigorij Petrovics Grabovoj vállalja, hogy elvégzi a következő munkákat:

– az Üzbég Köztársaság elnökének és az Üzbég Köztársaság kormánya tagjainak repüléseihez használt repülőgép extraszenzoriális diagnosztikája;

– az említett repülőgépek utasainak extraszenzoriális vizsgálata.

1.3. A Megbízott a jelen szerződés szerinti munkákat Grigorij Petrovics Grabovoj extraszenzoriális információit tartalmazó jelentések formájában mutatja be.

2. A MEGBÍZOTT FELADATAI

2.1. Grigorij P. Grabovoj extraszensz kötelezettséget vállal arra, hogy:

– extraszenzoriális módszerrel megvizsgálja az Üzbég Köztársaság elnökének és az Üzbég Köztársaság kormánya tagjainak repüléseihez használt repülőgép-berendezéseket a katasztrófákat vagy emberi veszteségeket okozó hibák, sérülések, meghibásodások tárgyában.

– a repülések előtt elvégzi az utasok egészségi állapotának extraszenzoriális vizsgálatát, és amennyiben az utas számára veszélyes a repülés, ajánlásokat tesz az utas számára veszélyes egészségromlás megelőzése érdekében;

– a repülések előtt jelenti az extraszenzoriális információkat a Megbízó képviselőinek, szükség esetén pedig a Megbízóval egyetértésben az Üzbég Köztársaság állami szervei képviselőinek.”

(Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja, 1. kötet, 202. o., Szopricsasztnoszty Kiadó).

1994 márciusában Grigorij Grabovoj Indiába látogatott, az emberi bölcsesség ősi bölcsőjébe. A minden vallások templomában, az újdelhi Barla Mandirban, Indiai képviselője, K. Vanerzhi Grigorij Grabovojra mutatva azzal a kéréssel fordult H. Simha vezető paphoz, hogy állapítsa meg extraszensz képességeit. Ő így válaszolt: „Ebben a városban nincs ember, aki hozzá hasonló lenne és meg tudná határozni a legmagasabb szintjét. Csupán egyetlen ember képes erre. Az ő neve Baba Nagpal”, és javasolta, hogy látogassa meg őt egy szent helyen Indiában, a Kutub Minár mellett található Csattarpur templomban, ahol a magasabb kasztokhoz tartozó emberek és a kormány imádkozik.

Baba Nagpal a templomban volt, de a papok és a biztonsági személyzet nem engedték be hozzá az ismeretlen látogatót (még India legnagyobb iparosa, Kamal Dua feleségének közbenjárására sem). Azt hozzá kell tenni, hogy Baba Nagpal, aki még életében szentté vált, személyesen csak a kiválasztottakat tiszteli figyelmével; még maga Radzsiv Gandhi is csak kétperces audienciát kapott. „Mondja meg Baba Nagpalnak, hogy Grigorij Grabovoj van itt” – kérte Grigorij Petrovics az őröket. Az ebédidő ellenére Grabovoj azonnal bebocsátást nyert az indiai templom szentélyébe. A beszélgetés 23 percig tartott. A beszélgetés végén Baba Nagpal megáldotta Grigorij Grabovojt, miközben azt mondta, hogy imádkozni fog érte, és megjósolta, hogy az események irányításán keresztül legmagasabb energiáját és érzékfeletti képességeit nemcsak hazája, hanem az egész világ javára fogja használni. (Tekintettel arra, hogy Baba Nagpal a jóslataiban soha nem tévedett, Indiában mindegyiket pontos próféciaként értelmezik). (Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja, 2. kötet. 254. lap, 256. lap)

1994. december 10-én a Grigorij Grabovoj vezette küldöttség a Fülöp-szigetekre látogat. Miután hallott Grabovojról és Fülöp-szigeteki látogatásáról, a híres gyógyító, jövendőmondó és tisztánlátó, Yuko N. Labo azonnal találkozni kívánt vele. A klinikáján lezajlott találkozásuk során Yuko N. Labo tíz centiméterrel közelebb tette tenyerét Grigorij Petrovics tenyeréhez. Azonnal nyilvánosan megcsodálta a férfi kezeinek legerősebb energiáját és extraszenzoriális képességeinek erejét. A beszélgetés végén kifejezte meggyőződését, hogy ilyen képességekkel Grabovojnak nemcsak hazájának, hanem az egész bolygónak segítséget kell nyújtania. És a jelenlévők legnagyobb csodálkozására ez a jól ismert asszony megkérte, hogy diagnosztizálja szervezetét, és a távolból végezze el az általános gyógyítási eljárást. Yuko N. Labo, egy tisztánlátó, széles körben ismert Fülöp-szigeteki gyógyító, aki a prófétai képességgel van megáldva, és akit a Fülöp-szigeteken Baguio város alpolgármesterének asszisztenseként és feleségeként is, azt mondta, hogy Grigorij Grabovoj fő feladata a jelenlegi körülmények között, hogy az egész világot megvédje, nem pedig egyetlen országot. (Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja, 2. kötet, 260. lap).

A találkozók jegyzőkönyvei a https://meetinggrabovoi.wordpress.com  oldalon olvashatók.

Grigorij Grabovoj Indiában találkozott a hindu vallás egy másik fontos személyiségével is, aki rendelkezik a CORPORATION OM PRAKASH által megállapított érzékfeletti képességekkel. A következőket üzente Grigorij Grabovojnak: „Minden jót, sikert kívánok neki egész életére, mert azokat az erőket, melyek neki adattak, egyszerűen lehetetlen rossz célra használni.” (Az oldalszám hivatkozását ld. a három kötetes könyvben.)

A találkozók jegyzőkönyvei a https://meetinggrabovoi.wordpress.com  oldalon olvashatók.

Miután hallott az orosz gyógyító csodáiról, a bolgár televízió 1995-ben meghívta Grigorij Grabovoj-t Bulgáriába, és szervezett egy találkozót a híres bolgár látóval, Vangával. Vanga, aki gyakorlatilag soha senkinek nem engedte meg, hogy hang- és videofelvételeket készítsen a vele való találkozásokról, Grabovoj esetében hozzájárult hang- és videofelvételeket készítéséhez. Ezt Vanga csak akkor engedélyezte, ha olyan beszélgetőpartnerrel találkozott, akihez jó volt a viszonya, bízott benne és bízott tisztességében. Az egyetlen tanú, aki végig jelen volt a találkozón, Valentina Genkova újságíró a találkozóról szóló hivatalos nyilatkozatban a következőket írta: „Kijelentem, hogy Grigorij P. Grabovoj 1995. október 27-én 11.30 és 12.20 között valóban beszélgetést folytatott Vangával – Bulgária prófétájával. A bolygó nukleáris-ökológiai fenyegetettségének, az emberi élet meghosszabbításának, a meg nem halás lehetőségének és a vallások egyesítésének kérdéseit tekintették át. Grabovoj kérdéseket tett fel, amelyekről Vanga kifejtette véleményét, különösen azzal kapcsolatban, hogy Grigorij Petrovicsnak, mivel rendkívüli tulajdonságokkal rendelkezik, feltétlenül folytatnia kell az emberek gyógyítását, és ki kell terjesztenie képességeinek alkalmazási területeit. Oroszországban kell működnie, ahonnan az eredmények a világ minden országába eljutnak. Húsz év múlva el fogja érni azt, amiről álmodik”. (Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja,2. kötet. 275. lap)

Grigorij Grabovoj még az 1994-ben történt első találkozásukkor jó benyomást tett Vangára, amikor csak egyetlen kérdést tett fel Vangának: „Segíthetek valamiben?”, majd fél órát ültek egymás mellett.

1995-ben Grigorij Grabovoj Moszkvába költözött, ahol aktívan folytatta tudományos és oktatási tevékenységét. Az Oroszország Biztonsági Tanácsa felkérte Grigorij Grabovojt, hogy készítsen figyelmeztető előrejelzéseket az atomerőművekre vonatkozóan, és ő elfogadta a felkérést.

1996-ban Grigorij Grabovoj a Moszkvai Regionális Továbbképzési Központ alá rendelt Ramenszkoje egészségügyi szakiskolán végzett, „segédorvos” (hasonlítható a hazai mentőstiszti végzettséghez) szakképesítést szerzett, általános orvosi szakirányon. Oklevelének száma UT 729642. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/2.htm

1997 szeptemberében az Oroszországi Föderáció Űrrepülésirányító Központ képviselői azzal keresték meg Grabovojt, hogy segítsen a Mir nemzetközi űrállomás átvizsgálásában. A tekintélyes és jól ismert szervezet repülésirányítási igazgatóhelyettesének jelenlétében Grigorij Petrovics pontosan megállapította, mely helyeken károsodott az űrállomás külső hővédő burkolata, hol találhatók karcolások és repedések az állomás törzsén. Ezzel elhárított egy esetleges vészhelyzetet, ugyanis a hajtóművek erőltetett terhelési tesztjére készültek. Grabovoj ragaszkodott ahhoz, hogy erre mindaddig nem kerülhet sor, amíg a jelzett hibákat meg nem szüntetik.

Grigorij Petrovics az Űrrepülésirányító Központ végzett tanácsadói munkája során nem egyszer előre látott olyan helyzeteket az űrállomásokon, amelyek rövid időn belül teljes mértékben beigazolódtak. Például előre jelezte, hogy az orosz-amerikai legénység rosszul lesz, amíg egy brazíliai geopatogén zóna felett átrepül, figyelmeztetett az állomás légkörének kedvezőtlen változásaira, ahol a hő és a nedvesség hatására új baktériumtörzsek alakultak ki. A Grigorij Grabovoj által időben történt beavatkozás és segítségnyújtás segített úrrá lenni a felmerült nehézségeken és elhárítani az űrhajó legénységének egészségét fenyegető veszélyt.

1997 szeptemberében a Mir űrállomás egyik fedélzeti számítógépe folyamatosan, szinte naponta meghibásodott. Öt napra volt szükség ahhoz, hogy kiváltsák. Grigorij Petrovicsot azzal a kéréssel keresték meg, hogy vizsgálja meg a számítógépet (természetesen a Földről), és állapítsa meg, hogy kibírja-e a cseréhez szükséges öt napot. „Igen” – válaszolta az extraszensz, és mindenki meglepetésére a korábban oly szeszélyes berendezés kitartott a kiváltásáig.

Nagyjából ugyanebben az időben tervezték a Mir űrállomás és az Atlantisz űrhajó összekapcsolását. A sok technikai meghibásodás miatt azonban nagyon kérdéses volt. Grabovoj feladata volt, hogy előre jelezze a lehetséges összekapcsolást és minden azzal kapcsolatos előre nem látható helyzetet. A legapróbb részletekig terjedő előrejelzések teljes mértékben beigazolódtak: az összekapcsolás sikeresen megtörtént, pedig előtte végbement egy a tengelytől való eltérés pontosan a Grabovoj által megadott paraméterekkel. (Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja,1. kötet 238. o.).

Még egy példa Grabovojnak az űrbiztonsági diagnosztika területén végzett tevékenységéből: az Atlantisz amerikai űrhajó összes hajtóművét meg kellett vizsgálni. Grabovoj egy valós, utóbb a gyakorlatban is megerősített műszaki képet adott: megváltoztak az alsó hajtómű üzemi paraméterei. Meg kell jegyezni, hogy ezt a diagnosztikai műveletet Grigorij Petrovics másodpercek alatt végezte el úgy, hogy közben az utcán sétált és mobiltelefonon beszélt az Oroszországi Föderáció Űrrepülésirányító Központjával. Az illetékes bizottság szakértőinek jelentése megállapítja:

„Összevetve Grigorij Grabovoj előrejelzéseit a gyakorlati tényekkel, megállapítható, hogy Grigorij Grabovoj minden előrejelzése 100 százalékosan beteljesedett, mind az egyes előrejelzéseket, mind azok tartalmi mélységét tekintve. Mindez azt igazolja, hogy miközben Grigorij Grabovoj pusztán tisztánlátása segítségével diagnosztizálja az űrtechnológiát, azonnal képes 100 százalékos hatékonyságú előrejelzést adni a feladat teljes mélységében. A leírt tényekből következik, hogy az űrrepülések során a meghibásodások és balesetek elkerülése érdekében elengedhetetlen a tisztánlátás gyakorlati alkalmazása.”

(Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja,1. kötet. 239. lap. Szopricsasztnoszty kiadó, 1998).

https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/06/1998_praktika-upravleniya.-put-spaseniya_izd.-soprichastnost_t.1.pdf

Grigorij Grabovoj, a fiatal tudós új tudományt teremtett. Grigorij Grabovoj tudománya a megismerés alapvetően új irányvonala, mely igazolja, hogy a fejlődés útja – a világ teremtő fejlődésének törvényeihez való állandó igazodás. Elsőként tárta fel és erősítette meg a gyakorlatban is azokat az alapvető törvényeket, melyek lehetővé teszik az információ bármely tárgyának teremtő irányítását a pusztulástól a megmentés irányába. Elsőként írta le matematikai módszerekkel azokat az összefüggéseket, melyek a gyakorlatban igazolják, hogy az érzékelés módosításával a valóság minden rendszerében átalakítható az információ.

1997. december 19-én az Informatikai-Szellemi Újdonságokat Regisztráló Nemzetközi Kamara a következő licenc-tanúsítványokat adta ki Grigorij Grabovojnak:

1997. december 26-án kiadták az angol nyelvű licenc-tanúsítványt: discoveries „Reproducing self-evolving systems reflecting external and internal areas of a variety of creating spheres” („A teremtő szférák sokféleségének külső és belső területeit tükröző reprodukciós önfejlesztő rendszerek” felfedezése) http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/8.htm

1998. január 24-én Grigorij Petrovics Grabovoj a Bioenergetikai-információs és előrejelzés területén elnyeri a „Legjobb gyógyító” címet. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/9.htm

1998. március 9-én az Orosz Természettudományi Akadémia (OTTA) alapokmánya alapján Grigorij Grabovojt rendes tagjává választja a „Nooszférikus ismeretek és technológiák” szekciójába.

Az Orosz Természettudományi Akadémia (OTTA) egy országos, Oroszország egészére kiterjedő, alkotó tudományos civil szervezet, amely minden irányzat tudósait egyesíti: olyan természettudósokat, tudományintenzív technológiák fejlesztőit és társadalomtudósokat, akiket az alkotó személyiség önkifejezésének elősegítése, az oktatás fejlesztése, az alap- és alkalmazott tudományos kutatások kiszélesítése, az oroszországi civil társadalom formálása iránti közös törekvés hajt.

Az Orosz Természettudományi Akadémia az Alapokmánya alapján és az Orosz Föderáció jogi keretein belül működik. Az Akadémia jogi személy és a megállapított eljárásrend szerint tudományos, gazdasági és külgazdasági tevékenységet folytat. Az Akadémia szekciókból, regionális és tematikus osztályokból, tudományos központokból, egyesületekből és kisebb intézetekből áll. Az Akadémiát 1995. január 17-én akkreditálták az Egyesült Nemzetek Szervezeténél. 2002 júliusában az OTTA megkapta a nem kormányzati szervezet (NGO – Non-governmental organization) státuszt az ENSZ-ben. Az NGO (nem kormányzati szervezet) az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsánál különleges tanácsadói státuszt (Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations) jelent.

http://www.raen.info/academy/status/index.shtml

1998. június 10-én Grigorij Grabovojt a Nemzetközi Informatizálási Akadémia (International Informatization Academy) rendes tagjává választják. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/12.htm

A Nemzetközi Informatizálási Akadémia civil szervezet, amely az Alapokmányának megfelelően olyan tudósokat, szakértőket, állami és közéleti személyiségeket tömörít, akik minden gazdasági ágazatban elősegítik információs technológiák és folyamatok fejlesztését, és minden tudományterületen az információtermelő tevékenység fejlesztését, a társadalom informatizálását, az információintenzív erőforrások fenntartását, valamint az egységes világinformációs tér megteremtését. Az Akadémia 1994 óta társult tagja az ENSZ Tájékoztatási Osztályának, 1995 óta pedig az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa mellé rendelve (Economic and Social Council) általános tanácskozói joggal. Az Orosz Föderáció területén nemzeti és regionális információs tudományos akadémiák és funkcionális (ágazati) osztályok jöttek létre az államfő és a kormányfő, a kormányzók és a városok polgármesterei támogatásával. Az Akadémia működésének célja, hogy a tudományos és technológiai fejlődés legújabb eredményeire alapozva az információs politika trendjeinek előrejelzésével elősegítse az egységes, minden ország és nép számára nyitott globális információs tér létrehozását, alakítását és koordinálását. http://www.iiaun.ru/

1998. július 10-én teljesítménye elismeréseként Grigorij Grabovojt a Nemzetközi Informatizálási Akadémia (International Informatization Academy) akadémikussá választják. A Nemzetközi Informatizálási Akadémia nem kormányzati, civil szervezet (NGO), az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagja, általános tanácskozói joggal az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa mellé rendelve. http://www.iia.ca/

1998. augusztus 10-én az Olasz Gazdasági és Szociális Fejlesztési Akadémia, megismerve a szakértők értékelését, meghallgatva a Vizsgabizottság tagjainak pozitív visszajelzéseit, és figyelembe véve a Kitüntetési Bizottság tagjainak egyhangú szavazatát, Grigorij Grabovojnak az akadémikusi címet adományozza. Ezzel ismerve el hivatalosan kiemelkedő erényeit, magas erkölcsi értékeit, állampolgári kötelességeinek folyamatosan kiemelkedő szintű teljesítését, a legnemesebb eszmények követését, melyek alapján teljes joggal foglalhatja el az őt megillető méltó helyet a társadalomban.

A Nemzetközi Gazdasági és Szociális Fejlesztési Akadémia egy non-profit és független Szövetség, amelynek székhelye Rómában és Brüsszelben van. A Nemzetközi Akadémia küldetése egy olyan globális etika megteremtésének előmozdítása, amely egy új gazdasági rend közös eredőjévé és a hosszú távú fejlődés paradigmájává[2] kell válnia, amely a kultúrák és tudományágak közötti párbeszédre, valamint az állam, a piac és a társadalom közötti együttműködésen alapul. http://www.academy-aises.eu/http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/13.htm

1998. augusztusában a New York-i Tudományos Akadémia rendes tagjává választja a Grigorij Grabovojt. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/14.htm

A New York-i Tudományos Akadémia (The Academy Of Science Of New York) 1817 óta áll a tudomány, a technológia és a társadalom szolgálatában világszerte. Az Akadémia csaknem 200 éve, 1817 óta gyűjti egybe az élvonalban tevékenykedő embereket, elősegítve a felfedezéseket és a tudomány és a társadalom közötti létfontosságú kapcsolatokat. Az Egyesült Államok egyik legrégebbi tudományos szervezeteként az Akadémia nemcsak kiemelkedő, hanem a nemzetközi tudományos élet egyik legjelentősebb szervezetévé vált.

Az Akadémiának hármas küldetése van:

  • a tudományos kutatások és ismeretek előmozdítása;
  • a tudományos műveltség támogatása;
  • tudományosan megalapozott megoldások révén hozzájárulni a társadalom globális problémáinak megoldásához. http://www.nyas.org/

1998. szeptember 15-én az Orosz Természettudományi Akadémia „Az orvostudomány és az egészségügy fejlesztéséért” ezüstéremmel tünteti ki Grigorij Grabovojt. Ezt az érmet tudományos profilú orvosi szervezetek tudósai és szakemberei, egészségügyi intézmények gyakorló orvosai, valamint az egészségügyi szervezés területén dolgozó szakemberek kapják, akik jelentős sikereket értek el a lakosság egészségi állapotának javításában. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/15.htm https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2023/02/medal-za-razvitie-v-medicine-i-zdravoohraneniya.pdf

1998. szeptember 24. óta Grigorij Grabovoj az Oroszországi Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia tiszteletbeli tagja (1095 számú igazolvány), később az Oroszországi Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia rendes tagja. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/16.htm

A Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia az űrhajózással foglalkozó tudományos civil szervezet. 1990 októberében a megalapítását kezdeményező csoport tagjai, F.P. Koszmolinszkij és V.P. Szenkevics kidolgozták a Javaslatok az Oroszországi SZSZSZK Űrhajózási Akadémia létrehozására című alapdokumentumot és annak mellékletét, Javaslatok az Akadémia alapszabályára címmel. Az Akadémia kezdeményezői F.P. Koszmolinszkij, B.N. Kantyemirov, V.P. Szenkevics, A.D. Urszul, A.M. Nyikulin, és később mások is http://www.ruac.ru/

A Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia alapító közgyűlését 1991. március 28-án tartották a moszkvai Planetáriumban. Ezt követően alakították ki tevékenységének fő irányait, a struktúráját és kezdeti felállását: tematikus osztályokat hoztak létre, amelyeket alelnökök által vezetett szakterületek fogtak össze. 1991 óta a Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia munkáját az elnök és az elnökség irányítja.

Az Akadémia 1999. június 16. óta Oroszországi Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia nevet viseli. http://www.ruac.ru/

1998. október 10-én a Nemzetközi Természet- és Társadalomtudományi Akadémia az „Oroszország tudományának és gazdaságának újjászületéséért tett szolgálataiért” kitüntetésben részesíti Grigorij Grabovojt. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/17.htm https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2023/02/medal-za-zaslugi-v-dele-vozrazhdeniya-nauki-i-ekonomiki-rossii.pdf

1998. október 20-án a Tudományos Felfedezések és Találmányok Szerzőinek Nemzetközi Akadémiája a „Találmányok terén tett szolgálataiért” ezüstéremmel tünteti ki Grigorij Grabovojt. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/18.htm

https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2023/02/medal-za-zaslugi-v-dele-izobretatelstva.pdf

1998. október 25-én megkapja a Máltai Lovagrend diplomáját. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/19.htm

1998. október 29-én Grigorij Grabovoj elnyeri az Orosz Természettudományi Akadémia doktora tudományos címet.  http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/20.htm. A tudományos értekezés lényegét Grigorij Grabovoj A teremtő információs mező alkalmazott struktúrái című tudományos munkájában

(https://grabovoi.wiki/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8), valamint az általa kidolgozott általános függvény-elméletnek, a matematikai fizikának az anyagteremtés területén való alkalmazási módszereiben fejti ki.

1998. november 4-én az Akadémiák Nemzetközi Szövetsége személyes szolgálatai elismeréseként Grigorij Grabovojnak „A világ tudományainak és oktatásának nagymestere” kitüntető címet adományozza. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/21.htm

1998. november 20-án Grigorij Grabovoj megkapja a Lélekgyógyász Szakmai Szövetség tagsági könyvét. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/22.htm

A Lélekgyógyász Szakmai Szövetség (PPL) egy új típusú, a pszichoterápia, a gyakorlati és a tanácsadói pszichológia területén működő szakemberek szakmai egyesülete. A világ legnagyobb orosz nyelvű szakmai közössége, 28 országból kerülnek ki tagjai. 

A Lélekgyógyász Szakmai Szövetség (PPL) a pszichoterápia, a gyakorlati pszichológia és a pszichológiai tanácsadás területén dolgozó szakembereket tömöríti. Továbbá e szakmaterület hallgatóit is. A Liga a legnagyobb, legaktívabb és legbefolyásosabb szakmai közösség Oroszországban. Emellett több mint 15 országban képviselteti magát.

A Liga a pszichoterápia és a tanácsadás különböző iskoláiból és irányzataiból érkező szakemberek számára az együttműködés és az egymást kiegészítő fejlődés alkotó légkörét teremti meg. A Liga egyedülálló jelentőségű és társadalmi visszhangot kiváltó kongresszusokat és tudományos-gyakorlati konferenciákat, valamint regionális, szövetségi, kontinentális szintű kongresszusokat tart a szakemberek részére. http://www.oppl.ru/o-nas/manifest.html

1998. december 2-án a Nemzetközi Természet- és Társadalomtudományi Akadémia „A kultúra és a művészetek fejlesztéséért” kitüntetésben részesíti Grigorij Grabovojt.

http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/23.htm https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2023/02/medal-za-razvitie-kultury-i-iskusstva.pdf

1998. december 25-én a Nemzetközi Informatizálási Akadémia Elnökségének határozatával Grigorij Grabovoj elnyeri „A Világ Információ-tudósainak Elitje” pályázat győztese címet.  http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/24.htm

1998. december 28-án nemesi címet kapott Grabovoj. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/25.htm

1999. április 16-án Grigorij Grabovoj megkapja a brüsszeli World Distributed University (WDU) oklevelét a Grand doctor of philosophy tudományos fokozat és a Full professor tudományos fokozat odaítéléséről. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/27.htm

A World Distributed University (WDU) az ENSZ ECOSOC (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság) Általános Konzultatív Tanácsának mellett működő, 1997-1998-ban létrehozott Nemzetközi Informatikai Akadémia (I.I.A.) funkcionális egyeteme, az egyetem MSc (Master of Science) képzést nyújt globális kérdésekben. Ez az egyetem is elosztott felépítéssel rendelkezik.

http://www.newportuniversity.edu.lv/global-education-system/wdu/

1999. április 20-án a Legfelsőbb Minősítő Bizottság Határozata értelmében Grigorij Grabovoj elnyeri a műszaki tudományok doktora tudományos fokozatot. Disszertációjának összefoglalóját a moszkvai „Elektronika” Központi Kutatóintézet „Mikroelektronika” című tudományos-technikai folyóirata 1(153) (Elektronika Kiadó, Moszkva, 1999.) száma közli Optikai rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a katasztrófa-megelőzés és a mikrofolyamatok előrejelzői irányítása területén címmel,

(http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/29.htm; https://licenzija8.wordpress.com/science/) a műszaki eszközökre vonatkozó részben, a matematikai és mechanikai módszerek alkalmazása a katasztrófamegelőzés eszközeinek létrehozásában, „A katasztrófák megelőzésének módszere és a megvalósításhoz szükséges készülék” és az „Információátvitel rendszere” elnevezésű találmányokra vonatkozó szabadalmaiban.

1999. április 20-án a Legfelsőbb Minősítő Bizottság határozata értelmében Grigorij Grabovoj megkapja a professzori tudományos címet a 05.02.21 „Különösen bonyolult objektumok biztonsága” szakterületen. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/28.htm

1999. május 12-én Grigorij Grabovojt az Orosz Orvosi Műszaki Tudományok Akadémiája rendes tagjává (akadémikussá) választják. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/30.htm

Az Akadémiát az Oroszország Igazságügyi Minisztériuma 1993. június 15-én bejegyezte. Az Akadémia létrehozása fontos és időszerű lépés volt az orvostechnikai eszközgyártás fejlődésében, amit gyakorlatilag már senki sem vitat.

Az Orvosi Műszaki Tudományos Akadémia létrehozása nagyon hasznos az Orvosi Tudományos Akadémia és az Orosz Tudományos Akadémia nagyobb Akadémiája számára: elvégre az orvostechnikai eszközök és a különböző orvosi berendezések terén a mai napig nem sok kutatás és fejlesztés történt. http://www.amtn.ru/index.pl?x=pages&id=1

1999. május 25-én az Nemzetközi Akadémiaközi Szövetség a „Vernadszkij Csillag a Tudomány Szolgálatáért” legfelsőbb fokozatával tünteti ki Grigorij Grabovojt. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/31.htm

https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2023/02/zvezda-vernandskogo.pdf

A Nemzetközi Akadémiaközi Szövetséget az akadémiák közötti nemzetközi együttműködés céljából hozták létre, és Európa, Oroszország, Ukrajna a tudományos, a kultúrális és a művészeti életének több mint kétezer szereplőjét tömöríti. Tagjai: Európai Természettudományi Akadémia (Hannover, Németország) Olasz Gazdaság- és Társadalomtudományi Akadémia (Róma) Nyugat-európai Tudományos és Kulturális Akadémia (Németország) Orosz Természettudományi Akadémia (Moszkva, Oroszország) Krími Tudományos Akadémia (Szimferopol, Krím), Állami Képzőművészeti és Építészeti Akadémia (Kijev, Ukrajna). Elismeri a tudomány, a kultúra és a társadalmi tevékenységek terén végzett kiemelkedő érdemeket és hozzájárulásokat, támogatja a Krím és Ukrajna tudományos, kulturális és művészeti szereplőinek tevékenységét, az Európai Közösség tudományos és kulturális terébe való integráció előfeltételeinek megteremtését. http://www.eanw.org

1999. június 4-én a Legfelsőbb Akadémiaközi Minősítő Bizottság határozata alapján Grigorij Grabovoj elnyeri a fizikai és matematikai tudományok doktora tudományos címet. A diploma sorszáma: 0052.  http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/32.htm

Értekezésének összefoglalását a moszkvai „Elektronika” Központi Kutatóintézet „Mikroelektronika” című tudományos-technikai folyóirata 1(153) (Elektronika Kiadó, Moszkva, 1999.) száma közli Optikai rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a katasztrófa-megelőzés és a mikrofolyamatok előrejelzői irányítása területén címmel.

http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/29.htm ; https://licenzija8.wordpress.com/science/).

A felsőfokú képesítéssel rendelkező tudományos és tudományos-pedagógiai szakemberek tudományos és társadalmi teljesítményértékelésének lebonyolítására Oroszországban létrehozták a Felsőfokú Szakértői Minősítő Bizottságot, melyet a jogszabályokban meghatározott eljárásnak megfelelően nyilvántartásba vettek (1996. november 4-én kelt 3167-1. számú nyilvántartásba vételi okirat). A fő alapító a tudományt támogató és a tudományterületén dolgozók képzését elősegítő társadalmi szervezetek Nemzetközi Akadémiaközi Szövetség (1996. június 7-án kelt 3224. sz. nyilvántartásba vételi okirat), amely orosz és külföldi tudományos akadémiákat, oktatási intézményeket, tudományos-gyártó és gyógyító-megelőző egyesületeket, köztük több állami szervezetet fog össze, mint például a Belarusz Állami Egyetem, a Belarusz Tudományos Akadémia Műszaki Kibernetikai Intézete és Az Orosz Tudományos Akadémia Kulturális Örökségének Északnyugati Tudományos Kutatóintézete, Állami Makarov Admirális Tengerészeti Akadémia, Szentpétervári Állami Egyetem.  

A Felsőfokú Szakértői Minősítő Bizottság (FSzMB) szervezeti-jogi státusza szerint önnálló, közhasznú szervezet. https://center-bereg.ru/l3432.html

A FSzMB fő feladatai az alapszabály szerint a következők:

  • A felsőfokú képesítésű szakemberek képzésére szolgáló szakterületek jegyzékének meghatározása, valamint tudományos fokozatok és címek odaítélése a Nemzetközi Akadémiaközi Szövetség Elnöksége által jóváhagyott szakterületi besorolás (nomenklatúra) szerint.
  • A tudományos fokozatok odaítélésével kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó disszertációs tanácsok módszertani irányítása egy külön szervezetiegységen – a Legfelső Akadémiaközi Minősítő Bizottságon (VIMAC) – keresztül.
  • A felsőoktatási diplomák, tudományos fokozatok és címek kölcsönös elismerésével (nosztrifikációjával) kapcsolatos tevékenységek végzése.

(https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2020/03/pismo-minyusta-po-voprosu-polnomochij-vmak.pdf ).

1999. június 11-én Grigorij Grabovojt a Tudományos és Üzleti Integráció Nemzetközi Akadémiája (TÜINA) rendes tagjává választják. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/34.htm

1999. június 11-én a Tudományos és Üzleti Integráció Nemzetközi Akadémiája (TÜINA) Elnökségének határozata alapján Grigorij Grabovoj elnyeri a TÜINA informatika és irányítás doktora tudományos címet. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/33.htm

A Tudományos és Üzleti Integráció Nemzetközi Akadémiája (TÜINA) az 1989. január 25-én alapított Nemzetközi Tudományos Akadémia (NTA) jogutódja, amely napjainkig is különböző elnevezések alatt működött, leginkább Tudományos és Üzleti Integráció Nemzetközi Akadémiája néven (1996-tól 1999-ig) mint közhasznú tudományos egyesület, anélkül, hogy jogi személyiséget hozott volna létre. Később született döntés az Akadémia jogi személyként történő bejegyzéséről. Alapítóként jogi személyként működtek a következő jogi személyek működtek közre: az Orosz Tudományos Akadémia (OTA) Piacgazdasági Intézet (Market Economy Institute of RAS), az OTA Geofizikai Központja, a Moszkvai Energetikai Intézet (Műszaki Egyetem), a Szerveselem-vegyületek Állami Kémiai és Technológiai Tudományos kutatóintézete, a „Szem mikrosebészet” Interszektorális Tudományos és Műszaki Komplexum, Nemzetközi Tudományos és Műszaki Komplexum, a Nemzetközi Integrációs, Tudományos, Kulturális és Üzleti Alapítvány, a Világgazdasági Intézet, a Mecsnyikov „Biomed” Kft., az Állami Légiforgalmi Információs Központ, a Gorbacsov Alapítvány és mások. Az alapító magánszemélyek: E.V. Ametyisztov, E.V. Volkov, M.Sz. Gorbacsov, P.M. Grecsko, J.Z. Meszenzsik, Sz.G. Miftahutgyinov, A.N. Mojszejev, N.J. Petrakov, Sz.N. Fedorov és E.A. Csernisev. Később úgy döntöttek, hogy az Akadémia korábbi státuszát megtartják, mivel az az Akadémia számára a legmegfelelőbb és legcélszerűbb a feladatai szempontjából. Jelenleg az Akadémia jogi személyiség nélküli közhasznú nonprofit szervezet.

A Tudományos és Üzleti Integráció Nemzetközi Akadémiája (TÜINA) fő célja, hogy támogassa az ígéretes tudományos és technológiai projekteket, teljes körű segítséget nyújtson az Akadémia tagjainak alkotómunkájában, és hidat építsen a tudományos eredmények és az üzleti élet között. A TÜINA ingyenes tanácsadást és információs támogatást nyújt az ígéretes tudományos fejlesztések előmozdítása érdekében, többek között az üzleti irányítás, a pedagógia, az orvostudomány, a táplálkozástudomány, a mérnöki tudományok, a testnevelés és a sport, az üzleti biztonság stb. fejlesztése terén. Az Akadémia tevékenységének néhány legfontosabb iránya jelenleg az emberséges (az egyetemes fejlődés törvényeinek megfelelő) egészségügyi rendszer és a „Uniolymp” globális rendszere szervezeti-gazdasági modelljének kialakítása, valamint az űrbiztonság elméletének fejlesztése, a nanotechnológia, a húrtechnológiák, a lézertechnológiák fejlesztése és alkalmazása az endoszkópos sebészetben stb. az IKINA (Információ, Kommunikáció, Irányítás a technológiában, a természetben és a társadalomban Nemzetközi Akadémia) irányításával.

Az Akadémia tagjai sorában számos világszintű, jól ismert tudós van a tudomány, a technológia, az oktatás, a közgazdaságtan, az orvostudomány különböző területeiről. Az Akadémia tagjai továbbá számos kulturális terület képviselői, államférfiak, ipari nagyvállatok vezetői, pénzügyi és egyéb szervezetek vezetői, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a gyakorlati munkában Oroszország világgazdasági rendszerbe való integrációjának feltételei között.

1999. június 26-án Grigorij Grabovojt kitüntetésben részesíti a Szent Szaniszló Lovagrend. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/35.htm

1999. július 15-én a Legfelsőbb Akadémiaközi Minősítő Bizottság határozata alapján Grigorij Grabovoj elnyeri a professzori tudományos címet az „Elemző és szerkezetelemző eszközök és rendszerek” szakterületen. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/36.htm

1999. júliusában Grigorij Grabovoj előadásokat tart az Oroszországi Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma Ügynökségének Oktatási és Továbbképzési Központjában a vészhelyzetek megelőzésének és felszámolásának modern technológiái területén dolgozó szakemberek számára a vészhelyzetek megfigyeléséről és előrejelzéséről. (M. Sahramanyan 2013.07.23-án kelt, a Legfelsőbb Akadémiaközi Minősitő Bizottsághoz címzett levele) http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/37.htm

1999. augusztus 24-én a Tudományos és Üzleti Integráció Nemzetközi Akadémiája (TÜINA) Elnökségének határozata alapján Grigorij Grabovoj elnyeri a professzori tudományos címet az a „Rendszerinformatika” szakterületen.  http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/38.htm

1999. október 7. óta hatályos a A katasztrófák megelőzésének módszere és a megvalósításhoz szükséges készülék” elnevezésű találmány szabadalma. amelyet az Orosz Szabadalmi és Védjegyügynökség az Orosz Föderáció 2000. május 10-i szabadalmi törvénye alapján adott ki Grigorij Grabovojnak. A találmány felhasználható különböző természeti eredetű katasztrófajelenségek, mint súlyos földrengések és ember által okozott (technogén) katasztrófaesemények megelőzésére, főleg a termelő létesítményekben. Az említett szabadalom leírásában az áll, hogy „az alkalmazási módszer az, hogy a készülék bioszignálokat generál, amelyek hozzájárulnak a helyzet normalizálásához a lehetséges katasztrófa területén”. A szabadalom leírásában az események normalizáló bioszignál alkalmazásával történő normalizálására irányuló módszert tudományos, műszeres és gyakorlati eredmények támasztják alá. Így a módszer, amely bizonyítja, hogy Grigorij Petrovics Grabovoj műveinek olvasása és tanulmányozása hozzájárul az ember eseményeinek normalizálásához az örök fejlődés irányába, szabadalmi oltalmat kapott. Ez azért van, mert a szervezetben és a környezetben bekövetkező katasztrófa-események megelőzése a tudat alkalmazásának módszerével, amely a gondolkodáson keresztül bioszignálokat generál, megszervezi az örök életet. A 2000. május 10-én kelt, 2148845 számú „A katasztrófák megelőzésének módszere és a megvalósításhoz szükséges készülék” elnevezésű szabadalom leírása elérhető az interneten az Oroszországi Szövetségi Szellemi Tulajdon, Szabadalmak és Védjegyek Szövetségi Szolgálatának (ma: Szövetségi Iparjogvédelmi Intézet)  hivatalos honlapján: www1.fips.ru Cím: 30 Berezskovszkaja Naberezsnaja, 1, Moszkva, Oroszország, Telefon: +7 (499) 240-60-15, fax: +7 (499) 243-33-37.

2000. február 17-én a Tudományos Felfedezések és Találmányok Szerzőinek Nemzetközi Akadémiája Elnökségének határozata alapján Grigorij Grabovojt az Akadémia rendes tagjává választják. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/39.htm

A Tudományos Felfedezések és Találmányok Szerzőinek Nemzetközi Akadémiája az orosz és külföldi feltalálók és tudományos felfedezések szerzőinek nemzetközi alkotóközössége. Az Akadémia elősegíti a társadalom legdinamikusabb szellemi potenciáljának összefogását, amely hozzájárul Oroszország és a világ technikai fejlődéséhez, a legjelentősebb eredmények elterjedéséhez és felhasználásához, a tudósok és szakemberek szakmai erősödéséhez.

1996-ban megalakult a Találmányi Akadémia, az Oroszország Igazságügyi Minisztériuma által bejegyzett regionális civil szervezet, amelynek dinamikus fejlődése jelentős feltalálókat és tudósokat vonzott számos oroszországi régióból és külföldről. 1998-ban ennek alapjain létrejött a „A Tudományos Felfedezések és Találmányok Szerzőinek Nemzetközi Akadémiái” Civil Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége (az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériuma által 1998. március 26-án kelt, a nyilvántartásba vételről szóló 3518 számú okirat). 2002-ben az orosz jogszabályok változásai miatt e szervezetet újra bejegyezték a „A Tudományos Felfedezések és Találmányok Szerzőinek Nemzetközi Akadémiái” Civil Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségbe (az OF Igazságügyi Minisztérium által 2002. január 8-án kelt, a nyilvántartásba vételről szóló № 3518 számú okirat).

http://aeninform.org/spravka/mezhdunarodnaya-akademiya-avtorov-nauchnykh-otkrytii-i-izobretenii

2000. március 16-án az Európai Tudományegyetem (Szentpétervár) Elnökségének határozatával Grigorij Grabovoj elnyeri tudományok egyetemi doktora címet a „Műszaki tudományok” szakterületén. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/40.htm

2000. május 5-én a szuperkönnyű repüléshez nyújtott jelentős hozzájárulásáért Grigorij Grabovojt a „Légi Utazók Klubja” tagjai sorába fogadják. http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/41.htm

A „Légi Utazók Klubja” elnökéről, Anatolij Ivanovics Grunkovszkijról szóló információk a honlapon találhatók, amely a google segítségével azonnal megtalálható: http://viperson.ru/people/grunkovskiy-anatoliy-ivanovich

„Moszkva város Önkormányzata Igazgatási főosztály (GAU) főszakértője, a Különleges Programok Főigazgatóságának repülési programigazgatója, tartalékos ezredes; Biztonsági, Védelmi és Rendészeti Akadémia akadémikusa; 1946. március 16-án született Krasznozavodszkban (Moszkvai terület); a hadtudományok kandidátusa, az N.E. Zsukovszkij Repülőgépmérnöki Akadémia docense (1980); a World Information Distributed University (Всемирного информационно-распределенного университета) Ultrakönnyű Repülési Osztályának elnöke ; PhD, a filozófia tudományok doktora, egyetemi tanár; több mint 10 évig vezette az N.E. Zsukovszkij Akadémia sárkányrepülő szakosztályát; az ultrakönnyű repülés nemzetközi fesztiváljainak győztese, az Oroszországi Ultrakönnyű Repülési Egyesített Szövetsége Módszertani Tanácsának tagja; egyik szervezője az első motoros ultrakönnyű repülőgépes sétarepülésnek oroszországi Aranygyűrűn, több mint 100 tudományos közlemény, 3 tankönyv, oktatási segédlet szerzője; 11 kitüntetés birtokosa.

A „Légi Utazók Klubja” kuratóriumi elnökéről, Alekszej Vlagyislavovics Galegovról szóló információk találhatók az alábbi weboldalon, amely a google segítségével azonnal megtalálható: http://viperson.ru/people/galegov-aleksey-vladislavovich

„Egyetemi tanár, az Orosz Művészeti és Zenei Előadóművészeti Akadémia tanszékvezetője; vezérezredes; 1949. július 21-én született Moszkvában; akadémikus, egyetemi tanár, a Biztonsági, Védelmi és Rendészeti Akadémia elnöke (2001); a Nemzetközi Informatizálási Akadémia akadémikusa, a Történettudományok Doktora, a Tudományos és Üzleti Integráció Nemzetközi Akadémia tagja, az Orosz Természettudományi Akadémia (OTTA)  és több más akadémia tagja; a Nemzetközi Földtani Akadémia szenátusának elnöke; 1979-1980 – a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történeti Intézetének tudományos főmunkatársa; 1980-1982 – a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa; 1983-1989 – a P.O. Szuhoj Ifjúsági Repüléstechnikai Központ kísérleti tervező irodájának igazgatója; 1989-1992 – az Ifjúsági Tudományos és Műszaki Alkotóművészeti Kísérleti Központ Tudományos-műszaki Tanácsának elnöke; 1992-2002 – ügyvezető igazgató, a Különleges Programok Főigazgatósága Repülőkomplexum expedíciójának vezetője; ötszörös kitüntetett, köztük a Vörös Zászló érdemrenddel, a Munka Vörös Zászlója érdemrenddel, a Vörös Csillag érdemrenddel; 14 kitüntetés, köztük az Orosz Állam fejlődéséhez és megerősítéséhez való kiemelkedő hozzájárulásért adományozott Nagy Péter (aranyéremmel járó) kitüntetés – (2003).

2000. július 6-án lépett hatályba a 2163419 számú Információátvitel rendszeretalálmányi és védjegy szabadalom, amelyet az Orosz Szabadalmi és Védjegy Ügynökség az Orosz Föderáció szabadalmi törvénye alapján 2001. február 20-án kiadott Grigorij Petrovics Grabovoj részére. A találmány a híradástechnika területéhez tartozik, és felhasználható olyan információátviteli rendszerekben, amelyek vezeték nélküli kommunikációt használnak információadó és -vevő között főként nagy távolságokra történő információátvitel során, és a különböző eredetű katasztrófafolyamatok megelőzésére szolgáló rendszerekben. Az említett szabadalom leírásában a következő áll: „A hullámszintézis elméletből és a kvantummechanika törvényeiből következik, hogy egy sugárzássá alakított gondolat egyszerre két kvantumállapotot vehet fel.” (lásd Grigorij Petrovics Grabovoj Optikai rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a katasztrófa-megelőzés és a mikrofolyamatok előrejelzői irányítása területén, Elektronikai technológia, 3. sorozat, Mikroelektronika, 1999, 1. szám (153), 10. o.), „A bejelentett információátviteli rendszer a következőképpen működik. A gondolatot generáló személy működik az információt továbbító operátorként (nincs megadva)”. Így az adatok gondolat segítségével történő átvitele bármely rendszerbe szabadalmaztatott. Ez lehetővé teszi, hogy a Grigorij Grabovoj művei által generált gondolat sugárzását a szervezet és a külső környezet területére való irányítását, és ezáltal az örök életet teremtését. A Grigorij Grabovoj „Információátvitel rendszere”, 2001. február 20-án kelt, 2163419 számú találmányi szabadalom leírása elérhető az interneten az Oroszországi Szövetségi Szellemi Tulajdon, Szabadalmak és Védjegyek Szövetségi Szolgálatának (ma: Szövetségi Iparjogvédelmi Intézet) hivatalos honlapján: www1.fips.ru Cím: 30 Berezskovszkaja Naberezsnaja, 1, Moszkva, Oroszország, Telefon: +7 (499) 240-60-15, fax: +7 (499) 243-33-37.  https://licenzija8.wordpress.com/patents/

A „A katasztrófák megelőzésének módszere és a megvalósításhoz szükséges készülék” és az „Információátvitel rendszere” szabadalmak alkalmazhatók az állapot normalizálására, az egyes elpusztult emberi sejtek revitalizálására, és ennek megfelelően az egész ember normális egészségi állapotának helyreállítására. „A katasztrófák megelőzésének módszere és a megvalósításhoz szükséges készülék” szabadalom leírása szerint az emberi sejt elpusztult vagy sérült állapota az anyag természeti, nem technogén jellegű katasztrofális állapotára utal. A szabadalom szövege így szól: „Természeti jellegű katasztrófák esetén a katasztrófa keletkezési területe olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek 20-28%-kal magasabbak, mint az elem többi szakaszának sugárzási jellemzői”. Vagyis a szabadalom technológiáját alkalmazó szakember feladata az, hogy az elpusztult vagy sérült sejtet egy egészséges emberi sejt fényképének közelébe helyezze, és a sejt működőképtelenségét jelző sugárzás jellemzőit, amely az elpusztult vagy sérült emberi sejtből indul ki 20-28%-kal csökkentse. A szabadalom leírása szerint az eszköznek aktiválnia kell „egy jelregisztrációs rendszert és egy jeleket generáló jeladót, hogy elősegítse a normalizálást az adott területen”. „A jeleket generáló adó” a szabadalmi vázlat szerint fénysugárzásból, nanoszekundumos lézersugárzásból összeállított hullám-nanorendszereket alkot, amelyek az élő ember sejtjében lévő atomokat és molekulákat abban az állapotban gyűjtik össze, amelyben azok léteznek. A szabadalom által tervezett készülék kis méretű kristályainál a lézersugárzás nanoszekundumos impulzusainak egyszeri hatása által a bioszignálokat generáló emberi kezelő rövid idejű munkája által végbe megy a sejt életfunkcióinak helyreállítása. Az eszközbe szerelt kristályok méretének növelése vagy mikroprocesszoros rendszerek alkalmazása, a lézersugárzás nanoszekundumos impulzusainak többszöri működtetése és a bioszignálokat generáló emberi kezelő munkája erősségének vagy időtartamának növelése sok sejt egybefüggő területének helyreállítását eredményezi. A szabadalom szerint működő újraélesztő rendszer teljesítményének növelésével az összes emberi sejt helyreállítása megtörténik, azaz az élet visszatér az emberbe.

A Grigorij Grabovoj szabadalmain alapuló eszközök felerősítik az emberi tudat hatását, és egyfajta tréninget jelentenek, amely a tudatot egészen arra a szintre fejleszti, amelyen maga a tudat műszerek nélkül képes a sejtek és az ember egész testének helyreállítását biztosító szellemi folyamatokat előidézni.

2000. július 27-én az Orosz Természettudományi Akadémia „A tudományok és művészetek lovagja” tiszteletbeli címet és érmet adományozza Grigorij Grabovojnak. (https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2020/03/20000727_rycar-nauki-i-iskusctv.pdf )

2000. december 4-én az Oroszországi Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia Grigorij Grabovojt az Oroszországi Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia rendes tagjává (akadémikussá) választja. (https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2020/03/20001204_grabovoj-g.p.-izbran-dejstvitelnym-chlenom-akademikom-rossijskoj-akademii-kosmonavtiki-imeni-k.e.-ciolkovskogo.pdf )

2001. február 13-án Grigorij Grabovoj egyedüli alapítóként bejegyeztette a „Grigorij Grabovoj Alapítvány, Grigorij Grabovoj A megmentésről és a harmonikus fejlődésről szóló Tanításainak meghonosítására és terjesztésére” elnevezésű közhasznú szervezetet (adószám: 7709333940). (https://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1037739059720)

Grigorij Grabovoj A megmentésről és a harmonikus fejlődésről szóló Tanításairól

1. Grigorij Grabovoj A megmentésről és a harmonikus fejlődésről szóló Tanításának célja az egyetemes megmentés és minden egyes ember megmentése, az örök teremtő harmonikus fejlődés biztosítása.

2. Grigorij Grabovoj Tanításának legfontosabb feladata egy lehetséges globális világkatasztrófa megelőzése.

3 Grigorij Grabovoj Tanításainak gyakorlati megvalósítása azon alapul, hogy a tanítvány mindenekelőtt tudata révén a mindenki megmentésére és az esetleges globális világkatasztrófa megelőzésére irányuló cselekvést hajt végre, és e cselekvés révén jut el feladatai megoldásához. Ugyanakkor a tudat fénye kiterjed a világ bármely eseményének fény-képére, és megvalósul bármely esemény teremtő irányítása.

A https://self-defense-legal.com  weboldalon a Szakvélemények rovatban olyan szakértői vélemények találhatók, amelyek bizonyítják Grigorij Grabovoj Tanításainak hatékonyságát a Tanítások céljait illetően.

Grigorij Grabovoj Tanításainak fejezetei:

1. Egészségügy

2. Előrejelzői (prediktív) irányítás

3. Oktatás

4. Tudomány

4.1. Grigorij Grabovoj tudománya

4.2. Az összes ortodox és ismert tudományág a Grigorij Grabovoj magyarázatában

5. Művészet és kultúra

5.1. Művészet

5.2. Kultúra

6. Irányítás

6.1. Politika

6.2. Közgazdaságtan

6.3. Társadalomtudomány

7. Vallás

Képzési információk

Grigorij Grabovoj A megmentésről és a harmonikus fejlődésről szóló Tanításával összhangban a tudat fényén keresztül a makromegmentés megvalósítását és egy esetleges globális katasztrófa megelőzését, és ezen keresztül az események irányítását tanítja.

A szemináriumok és előadások résztvevői bizonyítványt kapnak. A munka során elért eredményei alapján a hallgató olyan bizonyítványt kap, amely feljogosítja Grigorij Grabovoj tanításainak terjesztésére.

A Grigorij Grabovoj A megmentésről és a harmonikus fejlődésről című tanítás terjesztésével foglalkozó önkéntesek és akkreditált tanácsadók, oktatók, alengedéllyel (sublicense) rendelkezők Grigorij Grabovoj tanításainak meghonosítását és terjesztésének technológiáit tanítják, hogy mindenki számára biztosítsák az örök életet Grigorij Grabovoj Tanítási Programja alapján.

(https://www.grigori-grabovoi.world/images/education/training_program_on_the_teachings_of_grigori-grabovoi_v.20220218.pdf).

2001. március 28-án Grigorij Grabovoj „A megelőző előrejelzés és a biztonságos fejlődés technológiáielnevezésű szerzői tanfolyam tantervét bejegyzi az Orosz Természeti Erőforrások Minisztériuma, az Orosz Oktatási Minisztérium Szakmai Továbbképző Igazgatósága és az UNESCO ICES (Oktatási Rendszerek Nemzetközi Központja). (https://licenzija8.wordpress.com/unesco/).

2001. szeptember 21-én a Moszkva Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Vállalkozói Tanácsa határozatot hozott arról, hogy létrehozza az irányítása alatt működő a Rendszerirányítási és Prognosztikai Bizottságot.  A Bizottság elnökévé Grigorij Grabovojt nevezték ki.

(https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2020/03/reshenie-soveta-predprinimatelej-pri-merii-moskvy.pdf)

2002. december 19-én a „Grigorij Grabovoj A megmentésről és a harmonikus fejlődésről szóló Tanításának” terjesztésére feljogosító bizonyítványok átadásán Grigorij Grabovoj beszélt Grigorij államáról, és ezen a napon 165 aláírt a Grigorij állam állampolgársága iránti kérelmet kapott. Grigorij Grabovoj az összes kérelmet azonnal aláírta a „kiadni” utasítással, mert a világ minden lakosának Grigorij állam állampolgárának kell lennie.

Grigorij állam állampolgára lehet a világ bármely lakosa állampolgárságától és egyéb adataitól függetlenül.

Grigorij államába más államok és országok is beléphetnek.

Grigorij Petrovics Grabovoj először 1994. január 8-án jelentette be Isten akaratából Grigorij állam létrehozását. Grigorij állam létrehozásának célja az egyetemes megmentés és az örökkévaló harmonikus teremtő fejlődés Grigorij Grabovoj tanításai szerint.

A Grigorij állam létrehozására azért van szükség, mert a lehetséges globális katasztrófa elkerülése érdekében elengedhetetlen, hogy az egész világ népei Grigorij Grabovoj Tanítása szerint fejlődő Grigorij állam polgáraiként egyesüljenek.

(https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2020/03/gosudarstvo-grigoriya.pdf ).

2002. április 5-én a Variant upravlenyija PROGNOZ (az előrejelzői irányítás lehetősége) című folyóirat nyomtatott kiadásának 2002. áprilisi 4. (5.) számának 3. oldalán megjelent Eurázsia és a vírusok című cikkben a Grigorij Grabovoj által adott irányítói előrejelzés a koronavírus elleni megelőző intézkedésekre vonatkozóan azzal az információval, hogy mit kell tenni a vírusmutációk elleni védelem, a geofon[3]-védelem és az emberek megmentése érdekében. A Variant upravlenyija PROGNOZ című újságot az Orosz Föderáció Sajtó-, TV- és Rádióműsor- és Tömegkommunikációs Minisztériuma nyilvántartásba vette. A 2001. október 31-én kelt nyilvántartásba vételről szóló okirat száma: PI 77-11028.

 (https://vuprognoz2002.wordpress.com,

http://distpress.ru/smi.html?view=smilist&task=details&id=11885&start=11880).

Ebben a kiadványban Grigorij Grabovoj előrejelzése a világ országaira vonatkozóan a következő információkat tartalmazza:

„…Eurázsiát ki kell emelni. E kontinens országainak lehetőség szerint további megállapodásokat kellene kötniük e problematikus tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról…. Ennek több oka van, és az egyik az ózonréteg koncentrációjának megváltozása, ami a fertőzés mutációinak megjelenését okozhatja…. mutálódott vírusok vissza fognak özönleni, és Kína ugyanazon részét, ahonnan a fertőzés elindult, egy új, nagyon összetett fertőzés fogja elborítani. Ezért kell ügyelni arra, hogy még a bakteriológiai hadviselés helyi változatai is lehetetlenné váljanak.

Ehhez hasonlóan, egy lokalizált vegyi károsodás genetikai szinten is átalakulhat, gyengítve Eurázsia lakóinak génállományát a későbbiekben.

…A gyakran előforduló kórokozók ilyen problémás mutációi nem tolerálhatók. Az ennek megelőzésére irányuló munkát pedig már májusban meg kell kezdeni. Addigra Oroszország talán kap egy javaslatot Kínától, hogy kezdjenek tárgyalásokat ebben a témában. És hogy miért Kínából, az világos. …Ezért egy másik szempontnak is rendkívüli jelentősége van: a kontinensek egész területén uralkodó nyugodt helyzetnek… Ez megmagyarázza azt is, hogy miért kellene már májusban aláírni kontinensen belüli további megállapodásokat, és jobb lenne, ha Oroszország támogatná az ilyen aktív kezdeményezéseket. …A csendes bakteriológiai terjeszkedés ellen nemcsak a vertikális, hanem az államközi kapcsolatok horizontális rendszereit is ki kell használni, amikor nemcsak a szövetségi hatóságok működnek együtt egymással, hanem a régiók között is kialakulnak kapcsolatok. Például a határmenti régió kormányzója ugyanolyan hatékonyan léphet kapcsolatba Oroszország érdekeiért ugyanazokkal a kínaiakkal, és így tovább.” https://vuprognoz2002.wordpress.com/

Grigorij Grabovoj figyelmeztető előrejelzése beigazolódott, nevezetesen az, hogy a COVID-19 vírus jelen van, Kínából való terjed, az, hogy ez a vírus mutációkkal rendelkezik, és hogy a mutálódott vírusok visszatértek Kínába. 2020.02.19-én megjelentek olyan publikációk, amelyek szerint a tudósok felfedezték, hogy a koronavírus genomjának pici darabkái képesek beépülni az emberi genomba. Ez megerősíti a 2002-es figyelmeztető előrejelzést, miszerint a génállományt védeni kell, mivel a DNS (dezoxiribonukleinsav) olyan kód, amely az öröklött információk adatait foglalja magába.

Az előrejelzés irányítói részében az országok közös védelmének szükségességére vonatkozó szöveg: „Ez megmagyarázza azt is, hogy miért kellene már májusban aláírni kontinensen belüli további megállapodásokat, és jobb lenne, ha Oroszország támogatná az ilyen aktív kezdeményezéseket.”, az előrejelzést az támasztja alá, hogy Oroszország javasolta az ENSZ-nek, hogy egyesítsék erőiket a Kínában kimutatott koronavírus terjedése elleni küzdelemben, ráadásul ma már mindenki számára világos, hogy a virológiai járványok megelőzése érdekében konkrét kontinensen belüli megállapodások aláírására van szükség.

2003. március 26-án Grabovojtaz Orosz Pénzügyi Szövetség alelnökévé nevezik ki.

2003. augusztus 22-én az Oroszországi Nemzetközi Alternatív Orvostudományi Nyilvántartás (ENIOM) Kitüntetési Állandó Bizottsága határozatával Grigorij Grabovojnak ítélte „A 3. Évezred Legjobb Gyógyítója” címet.

(https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2020/03/20030822_luchshij-celitel-iii-tysyacheletiya.pdf ) 

https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2023/02/luchshij-celitel-iii-tysyacheletiya.pdf

2003. november 14-én Grigorij Grabovojt kitüntették a repülésbiztonsághoz való jelentős hozzájárulásáért a kiváló berepülőpilóta, a Szovjetunió kétszeres hőse Beregovoj G. T.  emlékét őrző állami Beregovoj érdemrenddel”.

(https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2020/03/20031114_grabovoj-g.p.-nagrazhdyon-obshchestvennym-ordenom-dvazhdy-geroya-sovetskogo-soyuza-zasluzhennogo-lyotchika-ispytatelya-sssr-beregovogo-g.t..pdf  )

2004. június 5-én Grigorij Grabovoj az interneten keresztül mindenki számára elérhető videóközvetítésben a következő bejelentést tette: 

„Kijelentem, hogy én, Grigorij Grabovoj, Jézus Krisztus Második Eljövetele vagyok.

Ezt a kijelentést Isten Igéje alapján és Isten Igéjével, és Isten akaratából teszem, és elmondhatom, hogy eredendően, azaz születésemtől fogva rendelkezem ezzel a tudással, és ezért egyértelműen kijelenthetem, hogy ez a tudás azért adatott nekem, hogy megmentsem a világot egy lehetséges globális katasztrófától, és csak is azért, hogy a Tanításomat a világ minden országába eljuttassam, hogy minden emberhez eljusson, és hogy valóban beköszöntsön az egyetemes megmentés, az emberek egyetemes feltámasztása, hogy ez a jó hír a világ minden országába és mindenkihez egyszerre eljusson.”

2007. március 14-én az Amerikai Egyesült Államokban, az Illinois állambeli Chicago városában nyilvántartásba vették „Grigorij Grabovoj Jézus Krisztus Második Eljövetelének Egyházát.” Nyilvántartási szám: C07TJ15717.

Az egyház honlapja: (http://churchggsecondadvent.wordpress.com)

2008. május 29-én az Amerikai Egyesült Államokban, a New York állambeli Buffalo városában nyilvántartásba vették „Grigorij Grabovoj Jézus Krisztus Második Eljövetelének Egyházát.” (The Church of Grigori Grabovoi) Nyilvántartási szám: 539247.

Az egyház honlapja: https://churchgg88.wordpress.com/;

2008. szeptember 5-én az Amerikai Egyesült Államokban, Massachusetts Államban, Bostonban nyilvántartásba vették „Grigorij Grabovoj Jézus Krisztus Második Eljövetelének Egyházát.” Nyilvántartási szám: 000977617.

Az egyház honlapja: http://churchgpg.wordpress.com;

Az egyházak honlapjain megtalálhatók a tények, események, a Biblia, a Korán, a Dhammapada, a Bhagavatgita, a Tóra szövegei és más bizonyítékok, amelyek megerősítik, hogy Grigorij Petrovics Grabovoj az Úr Isten Jézus Krisztus Második Eljövetele.

Az egyházak honlapjain 33 oldalon aláírásgyűjtemény található olyan emberek aláírásával, akik hiszik vagy tudják, hogy Grigorij Grabovoj az Úr Isten, Jézus Krisztus második eljövetele.

2004. június 21-én a Tudományos Világszövetség Elnökségének határozata alapján Grigorij Grabovojt a Tudományos Világszövetség tiszteletbeli tagjává választották.

2004. október 10-én az orosz űrhajózásért tett szolgálatai elismeréseként az Orosz Űrhajózási Szövetség Grigorij Grabovojt a Repjev Szergej Ivanovics Akadémikus emlékéremmel tünteti ki.

https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2023/02/medal-im.-akademika-repeva-sergeya-ivanovicha-1.pdf

2004. október 24-én az Európai Tudományos Akadémia Hannoverben (Europäische Academie der Naturwissenschaften in Hannover e.V.) Grigorij Grabovojt Robert Koch éremmel tünteti ki.

https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2023/02/medal-robert-koch.pdf

2004. december 15-én a Biztonsági, Védelmi és Rendészeti Akadémia Grigorij Grabovojt rendes tagjává választotta.

2004. december 15-én a Biztonsági, Védelmi és Rendészeti Akadémia Grigorij Grabovojnak az Akadémia professzori oklevelét adományozta.

2005. január 29-én a Természetgyógyászok és Hagyományos Gyógyítók Nemzetközi Orvosi Szakmai Szövetsége (EONIM), az új technológiák és eszközök létrehozása, a hagyományos gyógyászatban történő alkalmazása és bevezetése terén szerzett különleges érdemeiért Grigorij Grabovojt az ELIT Aranyéremmel tüntette ki.

https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2023/02/zolotoj-znak-elita.pdf

2005. augusztus 26-án a Biztonsági, Védelmi és Rendészeti Akadémia az orosz állam fejlődésében és megerősítésében végzett szolgálataiért és nagy személyes hozzájárulásáért Grigorij Grabovojt a Nagy Péter érdemrend 1. fokozatával tüntette ki.

https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2023/02/orden-pyotr-velikij-1-stepeni.pdf

2006. december 26-án a bizottság határozata értelmében Grigorij Grabovojt „A Repülés iránti Hűség” érdeméremmel tüntették ki.

https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2023/02/medal-za-vernost-aviacii-1.pdf

Grigorij Petrovics Grabovoj Grigorij Grabovoj Tanításainak szerzője. Több száz művét Grigorij Grabovoj nevén nyilvántartásba vették az USA Kongresszusi Könyvtárának Szerzői Jogi Hivatalában: 2008. február 06-án kelt ТХ 7-324-403, 2008. február 08-án kelt ТХ 1-607-600, 2008. február 12-én kelt ТХ 7-049-203, 2008. február 13-án kelt ТХ 6-975-628 (az adatok a hivatalos honlapon az interneten elérhetők: ТХ 0006975628/2008-02-13), 2011. július 25-én kelt Тxu 1-789-751.

A nyilvántartás adatait tartalmazó hivatalos honlap, a Copyright Office of the Library of Congress (Kongresszusi Könyvtár Szerzői Jogi Hivatala) címe: www.cocatalog.log.gov. A Copyright Office of the Library of Congress United States, Copyright Office, 101 Independence Avenue SE Washington, DC 20559-6000. https://licenzija8.wordpress.com/trademarks/

Grigorij Grabovojt szerzőként nyilvántartásba vette a Németországi Szerzői Jogi Társaság (Verwertungsgesellschaft WORT; VG WORT). Az említett, 2011. szeptember 30-án kelt No.1103135 számú nyilvántartásba vétel adatai a www.vgwort.de hivatalos honlapon, a https:// tom.vgwort.de/portal/index oldalon találhatók. A VG WORT kapcsolati adatai: Goethestrasse 49, 80336 München; Telefon (089)514120; Telefax(089)5141258; E-mail: vgw@ vgwort.de.

Grigorij Grabovoj által végrehajtott pontos extraszenzoriális diagnosztika és figyelmeztető előrejelzés, bioszignál generálása és gondolatok kisugárzása révén történő eseményirányítás jegyzőkönyvbe foglalt eredményeit Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja című könyv 1., 2., 3. kötetek tartalmazzák (http://www.ggrig.com ).

A Grigorij Grabovoj tanításainak gyakorlói által jegyzőkönyvbe foglalt eredményeket a Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja című könyv 4., 5., 6. kötetek tartalmazzák (http://www.ggrig.com).

Grigorij Petrovics Grabovoj a kizárólagos jogtulajdonosa az Európai Unióban GRABOVOI® 009414673 lajstromszámon, 2011. február 18-án bejegyzett (a bejelentés dátuma 2010. szeptember 30.) és az Európai Unió GRIGORI GRABOVOI® 009414632 lajstromszámon, 2011. február 18-án bejegyzett (a bejelentés dátuma 2010. szeptember 30.) védjegyeknek. Az említett védjegyek adatai megtalálhatók az Európai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatalának hivatalos honlapján, a védjegyeket bejegyző http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do oldalon. Cím: Avenida de Europa, 4E-03008 Alicante SPANYOLORSZÁG, telefonszám: +3496 5139100; E-mail: information@oami.europa.eu ; https://licenzija8.wordpress.com/trademarks/

Grigorij Petrovics Grabovoj kizárólagos jogtulajdonosa az Ausztráliában 2012. július 02-án 1477713 lajstromszámon bejegyzett GRABOVOI® (a bejelentés dátuma 2012. március 01.) és a 2012. július 02-án 1477714 lajstromszámon bejegyzett GRIGORI GRABOVOI® (a bejelentés dátuma 2012. március 01.) védjegyeknek.

A védjegyek adatai megtalálhatók az Intellectual Property Australia (Szellemi Tulajdonjogvédelem, Ausztrália) hivatalos honlapján: http://www.ipaustralia.gov.au; Cím: The Canberra Central Office, Ground Floor, Discovery House, 47 Bowes Street, Phillip ACT 2606; e-mail: assist@ipaustralia.gov.au.

Grigorij Petrovics Grabovoj a kizárólagos tulajdonosa a Japánban 2013. február 14-én 1106610 lajstromszámon bejegyzett GRABOVOI® (a bejelentés dátuma 2012.03.01.) és a 2013. február 14-én 1106611 lajstromszámon bejegyzett GRIGORI GRABOVOI® (a bejelentés dátuma 2012.03.01.) védjegyeknek. Fenti védjegyek részletei megtalálhatók a Japán Szabadalmi Hivatal Ipari Tulajdonjogi Digitális Könyvtárának (IPDL) hivatalos honlapján, a http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl címen.

Japán Szabadalmi Hivatal, Cím: 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japán; e-mail: PA1B00@jpo.go.jp.

Grigorij Petrovics Grabovoj a kizárólagos jogtulajdonosa a Kínában (Kínai Népköztársaságban) a 2012. október 01-jén G1106610 lajstromszámon bejegyzett GRABOVOI® (a bejelentés dátuma 2012.03.01.) és a 2012. október 01-jén G1106611 lajstromszámon bejegyzett GRIGORI GRABOVOI® (a bejelentés dátuma 2012.03.01.) védjegyeknek.

Az említett védjegyek adatai megtalálható a Kínai Népköztársaság Szellemi Tulajdon Állami Hivatalának (SIPO) hivatalos honlapján: http://sbcx.saic.gov.cn/traide/  Postai irányítószám: 100028 Postafiók: No.100088 Post Office, 104 Branch, Beijing, China Email: chinatrademarkdatabase@gmail.com Cím: Room 213, No. 14 Shuguangxili, Chaoyang, Beijing, China.

Grigorij Petrovics Grabovoj a kizárólagos jogtulajdonosa az Egyesült Államokban 2013. április 30-án 4329566 lajstromszámon bejegyzett GRABOVOI® (a bejelentés dátuma 2011. március 02.) és a 2013. július 19-én 85255853 lajstromszámon bejegyzett GRIGORI GRABOVOI® védjegyeknek, (a bejelentés dátuma 2011. március 02.).

Fenti védjegyek adatai megtalálhatók az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalának (United States Patent and Trademark Office) hivatalos honlapján: http://www.uspto.gov; Cím: P.O. Box 1450, Alexandria VA. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, Telefon: 1-800-786-9199; E-mail: TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov.

A DRUGG politikai párt Alakuló Kongresszusa 2006. március 17-én került sor, amely egyhangúlag Grigorij Petrovics Grabovojt választotta a DRUGG politikai párt elnökévé.

A DRUGG politikai párt alakuló Kongresszusa egyhangúlag elfogadta a DRUGG politikai párt programját.

A DRUGG politikai párt 2005.03.29-i alapító Kongresszusát megelőzően a 2001. július 11-i 95-FZ számú, „A politikai pártokról” szóló 95. Szövetségi Törvény 12. cikkével összhangban az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériuma (109440, Moszkva, Voroncovo Pole, 4a) nyilvántartásba vette a DRUGG politikai párt alapító kongresszusának előkészítésére, összehívására és lebonyolítására létrehozott szervezőbizottságot. (http://www.drugg.ru/2/2/pRegistration.jpg). A DRUGG politikai párt alapító kongresszusának előkészítésére, összehívására és lebonyolítására létrehozott szervezőbizottság meghatalmazott képviselőjévé Grigorij Petrovics Grabovojt választották.

2006. május 3-án a jogszabályoknak megfelelően közzé tették a DRUGG politikai párt programját a Rosszijszkaja gazeta No.92 (4058) 23. oldalán.

https://rg.ru/gazeta/rg/2006/05/03.html

A DRUGG politikai párt programjának főbb pontjai

1. Mindent az emberért. Az állam és a társadalom minden erejét az ember örök boldog életének biztosítására kell fordítani. Ha egyetlen egy ember érdekében, az örök életének biztosítása érdekében az állami, politikai és gazdasági rendszer átalakítása szükséges, akkor meg kell tenni.

2. Az élet örökkévalóságának megerősítése. A halál betiltásáról szóló törvény elfogadása. A törvény végrehajtására technológiák bevezetése. Egyetemes feltámasztás. A halál teljes hiányának elérése egyes régiókban és általában.

3. Általános alkotó elosztás. Az ország összes bruttó terméke növekményének legfeljebb 10 százalékának egyenletes elosztása az magánszemélyek között minden más létező társadalmi rendszer fenntartása mellett. Ez lehetővé tenné Oroszország ökológiájának javítását és a teljes hazai bruttó termék növekedési ütemének gyorsulását.

4. Egyesítés az Isteni törvény által. Az egyház és az állam egyesítése népszavazás alapján a „Ne ölj” törvényének végrehajtása érdekében.

5. A munkához való jog megadása. Tudományintenzív technológiák létrehozása állandó munkahelyek biztosítása érdekében.

6. A társadalmi igazságosság biztosítása. Deprivatizáció a tőketulajdonos munkáját figyelembe véve. A megkeresett tőke megbízhatóságának biztosítása.

7. Az elnyomás hiányának biztosítása. Az elnyomó történelmi események elemzése. A politikai és társadalmi tevékenységre vonatkozó elnyomást és megtorlást megakadályozó törvények elfogadása. A megtorlást elszenvedők teljes rehabilitációja.

8. Az ismeretek egyetemes terjesztése. Grigorij Grabovoj Tanításainak önkéntes terjesztése. Az örök teremtő fejlődésről kapott ismeretek világméretű terjesztése.

9. Az egész világ biztonsága. A nukleáris, vegyi, bakteriológiai és minden egyéb tömegpusztító fegyver kivonása a bolygó külső pályájára azzal a feltétellel, hogy a Föld felé való irányultság jele esetén a fegyverek átstrukturálódnak.

10. A világ országainak egyesítése. A világ országainak egyesítése minden fegyver semlegesítése és a fegyverhasználat okainak megszüntetése érdekében. A világ összes országának egyesítése minden ember örökkévaló alkotó és boldog fejlődéséért.

Közzétéve A politikai pártokról szóló Szövetségi Törvény 14. cikke alapján. http://drugg.ru/cgi-bin/main.pl?menu=2_6

A Szövetségi Törvény 15. cikke szerint a politikai párt állami bejegyzéséhez szükséges dokumentumokat legkésőbb a politikai párt alapító kongresszusának időpontjától számított hat hónapon belül be kell nyújtani a szövetségi felhatalmazott szervhez. Ebben az összefüggésben a DRUGG párt 2006. március 17-től 2006. szeptember 17-ig hat hónapig teljes jogkörrel működött.

2006. március 20-án büntetőeljárás indult a feltámasztásra tett ígéret eseményei miatt, de az előzetes vizsgálat és a bírósági eljárás eredményeként az információ nem igazolódott, és a 2008. július 07-i ítéletben nem szerepelnek a beszláni áldozatok, azaz az említett ítélet felmentő része bizonyítja, hogy Grigorij Grabovoj nem tett ígéretet a beszláni terrorcselekmény áldozatainak feltámasztására, amely miatt 2006.03.20-án büntetőeljárás indult.

2016. szeptember 22-én az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete megállapította az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény rendelkezéseinek megsértését büntetőeljárás során, amely alapján a 2008.07.07-i ítéletet hozták. Ez a bíróság megállapította Grigorij Grabovoj jogellenes fogva tartását és pénzbeli kártérítési fizetési kötelezettségét. Az ítélet elérhető az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) hivatalos honlapján: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166746.

Az Orosz Föderáció Legfelsőbb Bírósága Elnökségének 2018. április 11-i ítélete megállapította, hogy a Grigorij Grabovoj ellen 2008.07.07-én hozott ítélet jogellenes, megalapozatlan és igazságtalan. http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1647762.

V.M. Lebegyevnek, az Orosz Föderáció Legfelsőbb Bírósága elnökének beadványában felvetődött az eljárás újraindításának kérdése az új körülményekre tekintettel; azzal összefüggésben, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: Európai Bíróság) 2016. szeptember 22-i ítélete megállapította az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) rendelkezéseinek megsértését a Grigorij Petrovics Grabovoj ellen folytatott büntetőügy eljárási cselekményei során.

Az Orosz Föderáció Legfelsőbb Bíróságának Elnöksége a beadványt teljesítettnek találja.

Az Orosz Föderáció Legfelsőbb Bíróságának Elnöksége a fent említett normák értelmében, azokat összefüggésükben figyelembe véve azokban az esetekben hozza meg határozatát egy jogerőre emelkedett bírósági ítélet, döntés vagy határozat hatályon kívül helyezéséről vagy megváltoztatásáról, amikor az Egyezmény Európai Bíróság által megállapított megsértése arra enged következtetni, hogy a bírósági döntések jogellenesek, megalapozatlanok vagy igazságtalanok. 

Így Grigorij Grabovoj nem kerül bíróság elé.

2016. január 25-én Grigorij Grabovoj tájékoztatást ad a PRK-1U koncentrációfejlesztő eszköz sikeres tesztjeiről.

A PRK-1U készülék feltalálója: Grigorij Grabovoj.

Az eszköz gyártója: GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT egyéni vállalkozó, aki a Szerb Köztársaság Jogi Személyek Nyilvántartó Ügynökségének 2015.09.21-én kelt 63983276 számú, Grigorij Grabovoj egyéni vállalkozói bejegyzéséről szóló igazolása alapján jár el. https://grigori-grabovoi.tech/

A PRK-1U készülékre vonatkozó tanúsítványok és dokumentumok a https://grigori-grabovoi.tech/certificates,  https://grigori-grabovoi.tech/certificates-ru címen találhatók.

2020-ban Grigorij Grabovoj, mint a GRIGORI GRABOVOI DOO vállalat igazgatója levelet küldött a világ összes államfőjének. A levélben arra az internetes oldalra mutató hivatkozás található, ahol a koronavírus fertőzés ellen védő COVID-19-es készülék jeleit a szabadalomnak megfelelően ingyenesen sugározzák. A levél tájékoztat Grigorij Grabovoj beigazolódott figyelmeztető előrejelzéséről, amely 2002 áprilisában jelent meg a sajtóban. Az előrejelzés szerint minden embert meg kell védeni.

Az alábbi linken letölthető egy PDF fájl, amely tartalmazza GRIGORI GRABOVOI DOO vállalat említett, a világ országainak vezetőihez intézett leveleit fénymásolatban: https://drive.google.com/file/d/1lpn-AtiJe6tMNv8zXGf6hn6lSxhRcmIB/view?usp=sharing.

Ez azt mutatja, hogy Grigorij Grabovoj a GRIGORI GRABOVOI DOO cégén keresztül aktív nemzetközi tevékenységet végez az emberek megmentéséért és védelméért, felhasználva a Grigorij Grabovoj Tanítás tudományosan és gyakorlatilag bizonyított technológiáit.